Begrepp från boken
Nervinpuls
Synaps
Central nervsystemet / Perifera nervsystemet
Självständiga nervsystemet
Storhjärna
Hjärnhinnor
Hjärnbark
Hjärnbalk
Hjärnstam
Lillhjärna
Reflex
Hjärncentra
Sensorisk nerv / Motorisk nerv
Korttidsminne / Långtidsminne
Hippocampus
Luktsinnescell
Grundsmaker
Smaklök
Känselkropp
Synsinnescell
Synnerv
Syncentrum
Hornhinna
Pupill
Namn:
Lins
Ackommodation
Glaskropp
Näthinna
Trumhinna
Hörselben
Hörselsnäcka
Hörselnerv
Hörselcentrum
Tinnitus
Båggångar
Vävnadshormon
Klassiska hormon
Receptor
Hypotalamus
Hypofysen
Egna begrepp