Vad ska du lära dig-nervsystemet ht2022

Inför 9-ans biologiprov om ”Nervsystemet och våra sinnen”
För att få betyget E :
Målet med detta arbetsområde är att:














Förstå varför vi har en hjärna och ett nervsystem
Känna till att vårt nervsystem består av hjärnan och ryggmärgen (= det centrala nervsystemet) och perifera nerver
Känna till att nervimpulser är svaga elektriska signaler som leds till och från det centrala nervsystemet med hjälp
av olika nerver
Känna till att vissa nerver kan vi styra med viljan, medan nerver till inre organ kan vi inte styra (det autonoma
nervsystemet)
Kunna nervcellens uppbyggnad och förstå att en nerv är uppbyggd av flera nervceller
Känna till att hormoner också används för att skicka signaler i kroppen, t.ex. könshormoner
Känna till hjärnans tre olika delar, samt veta vilka olika funktioner de har
Känna till några av storhjärnans olika centra
Känna till något om hur minnen lagras och vad du kan göra för att förbättra din minnesförmåga
Känna till att hjärnan har två halvor som är bra på olika saker
Veta vad en reflexrörelse är för något och varför den är livsnödvändig. Även kunna ge exempel på medfödda och
inlärda reflexer
Känna till något om hur stress och sömn påverkar din kropp
Känna till olika skador och sjukdomar i nervsystemet
Förstå ljuset väg genom ögat till syncentrum i hjärnan där du faktiskt ser
För att få högre betyg måste du dessutom kunna:






Beskriva hjärnans uppbyggnad och de olika områdena i stora hjärnan
Beskriva mer utförligt hur inlärning och minne fungerar, samt förstå att det finns olika former av intelligens och
kreativitet
Beskriva en reflexrörelse samt förstå skillnaden mellan medfödda och inlärda reflexer
Beskriva hur stress och sömn påverkar kroppen, och ge exempel på vad som kan hända vid för mycket stress
och/eller för lite sömn
Beskriva några vanliga skador och sjukdomar som kan drabba nervsystemet
Förklara skillnaden mellan ögats tappar och stavar och vad det har för betydelse för vårt mörkerseende och vår
förmåga att se olika färger
Hur ska jag visa det?
•
Du deltar aktivt i undervisningen och deltar i samtal och diskussioner
•
Du besvarar arbetsuppgifter och lämnar in dessa
•
Du genomför de kunskapskontroller som kommer under arbetsområdet

Du genomför de laborationer vi gör och dokumenterar dessa
Hur kan vi arbeta för att komma dit?
•
Gemensamma genomgångar av olika delmoment
•
Förklarande filmer
•
Arbete i Digilär
•
Arbete med arbetsuppgifter till området
•
Diskussioner om centrala ord och begrepp

Laborationer och dokumentation av dessa