Instuderingsfrågor på Nervsystemet och sinnena

Instuderingsfrågor på Nervsystemet och sinnena
Nervsystemet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vilken uppgift har nervsystemet?
Vad är en nervimpuls?
Beskriv en nervcell, rita gärna.
Vad kallas kontaktställena mellan en nervcell och andra celler.
Förklara hur kontaktställena fungerar.
Hur är de nerverna uppbyggda för att impulserna ska få en högre hastighet?
Berätta om vad som händer i en synaps.
Vad är curare för något?
Vad är endorfin?
Vad är det autonoma nervsystemet?
Vad är det parasympatiska nervsystemet?
Vad är det sympatiska nervsystemet?
Hjärnan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Hur skyddas hjärnan?
I vilka delar kan hjärna delas in?
Varför skadas hjärnan snabbt om den inte för syre?
Var i hjärnan finns de nervceller som du använder när du tänker?
Vad menas med att associera?
Varför kan man säga att storhjärnan har två personligheter?
Vad kallas de nerver som går in till hjärnan?
Vad kallas de nerver som går ut från hjärnan?
Beskriv vad som händer vid en reflex.
Vilka uppgifter har lillhjärnan?
Vilka uppgifter har hjärnstammen?
Vilken uppgift har hypofysen?
Sjukdomar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vad kan spänningshuvudvärk bero på?
På vilket sätt kan svimning vara ett skydd för hjärnan?
Vad är stroke?
Vad är epilepsi och vad beror sjukdomen på?
Vad händer vid hjärnskakning?
Vad är Alzheimers sjukdom?
Vad är MS, multipel skleros?
Vad kan CP, cerebral pares, orsakas av?
Ögat
1.
2.
3.
4.
5.
Vad kallas ögats sinnesceller och vilka uppgifter har de?
Vad är gula fläcken?
Vad är blinda fläcken?
Berätta om närsynthet och översynthet
Beskriv ljustes väg genom ögat
Örat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vad kallas örats hörselben?
Var finns hörselcellerna?
Vilken uppgift har örontrumpeten?
Beskriv ljudets väg genom örat
Berätta om vårt balanssinne och balansorganet
Berätta om tonhöjd och ljudnivå
Lukt, smak, känsel och muskelsinnet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vilka olika smaker kan vi uppfatta?
Var sitter sinnescellerna för smak?
Vad är en papill?
Vad registrerar hudens känselkroppar?
Varför känner du inte lika mycket smak när du är förkyld?
Vad menas med muskelsinnet?
Berätta om muskelspolen