Sidhänvisningar för inre organens anatomi och cellbiologi

Sidhänvisningar för inre organens anatomi och cellbiologi
Fransson & Kvist: Anatomi och Fysiologi2
CELL- OCH VÄVNADSBIOLOGI
2–3
Cellen
6–7
Cellorganellerna
7 – 10
Cellens ämnes- och energiomsättning
23 – 28
Huden och slemhinnorna
NEUROANATOMI
46 – 47
Nervvävnad
47 – 47
Nervsystemets byggnad
47 – 52
Centrala nervsystemet
53 – 55
Perifera nervsystemet
58 – 61
Nervcellens egenskaper
62 – 63
Afferenta funktioner
71 – 76
Efferenta funktioner
76 – 78
Reflexer
79 – 80
Centralnervösa funktioner
BRÖST-, BUK- OCH BÄCKENORGAN
116 – 120
Hjärtat
105 – 108
Andningsapparatens uppbyggnad
89 – 89
Matstrupen
89 – 89
Magsäcken
92 – 92
Tarmen
92 – 92
levern som gallproducent
92 – 93
Bukspottkörteln
93 – 94
Tolvfingertarmen
94 – 94
Jejunum och ileum
97 – 97
Tjocktarmen
142 – 143
Utsöndringsapparaten, njurarna
148 – 149
Urinvägarna
167 – 168
Fortplantningsorganens byggnad och funktion