Hjärnan och nervsystemet

advertisement
Läroboken kap 5. & 1177.se
Nervsystemet
Centrala Nervsystemet
Somatiska Nervsystemet
Autonoma Nervsystemet
Sympatiska Nervsystemet
Papasympatiska
Nervsystemet
Motoriska Nerver
Sensoriska Nerver
Cellen
Cellkropp
Cellkärna
Dentrit
Axon
Synaps
Myelin
Viktiga Ämnen
Gaba
Serotonin
Glutamat
Acetylkolin
Dopamin
Noradrenalin
Adrenalin
Kortisol
Biologisk psykologi - hjärnan och nervsystemet
Läroboken kap 5. & 1177.se
Hjärnan
Hjärnstammen
Retikulära Formationen
Lillhjärnan
Mellanhjärnan
Hypotalamus
Hypofysen
Talamus
Storhjärnan
Hemisfärerna
Hjärnbalken
Limbiska Systemet
Hippocampus
Amygdala
Hjärnbarken
Lober
Pannlob
Hjässlob
Tinningslob
Nacklob
Biologisk psykologi - hjärnan och nervsystemet
Läroboken kap 5. & 1177.se
Biologisk psykologi - hjärnan och nervsystemet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards