Infobrev_Första hjälpen till psykisk hälsa_kurs

advertisement
Kurs i Första hjälpen till psykisk hälsa
En av fyra drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. På vår
kurs i Första hjälpen till psykisk hälsa lär du dig hur du ska göra
ifall någon i din närhet skulle drabbas. Vi har såväl kurser som
riktas mot ungdomar som vuxna och äldre och efter genomförd
kurs får du ett intyg som Första hjälpare.
Första hjälpen till psykisk hälsa (ungdom, vuxen,
äldre)
Den psykiska ohälsan i samhället ökar såväl bland yngre som
äldre. Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa vänder sig till alla
som är intresserade av att lära sig mer om hur man hjälper sina
medmänniskor vid psykiska kristillstånd. Det kan handla om
personer du träffar på jobbet, i skolan, föreningen eller någon
annanstans i vardagen.
Efter utbildning erhålls ett intyg som Första Hjälpare. Vi ser helst 8
till 20 deltagare per grupp.
Programmet som har utvecklats i Australien (www.mhfa.au) har
översatts till många språk och är internationellt prövat och
utvärderat. I Sverige har Nationellt Centrum för suicidforskning och
prevention för psykisk ohälsa, NASP (http://ki.se/nasp/startsidanasp) översatt programmet och utbildar dess kursledare.
Kursinnehåll
Första Hjälpen-programmet innehåller två hela utbildningsdagar.
Det omfattar bland annat
• de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna
• tecken på olika slag av psykiskt lidande
• vägledning för att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.
En viktig del är hur vi känner igen och kan gripa in vid akuta
kristillstånd som exempelvis självskadebeteende och
självmordsnärhet.
Så här arbetar vi på kursen:
•
•
•
•
teori
gruppövningar
Första Hjälpens handlingsplan
film
Ungdomsprogrammet (Pris: 2.225 kr inkl. moms. exkl. moms
företag)
Under hösten 2015 har vi följande kurser:
• 28 september och 15 oktober klockan 9.00-16.30,
Studieförbundet Vuxenskolan, Uppsala
• 29 oktober och 5 november klockan 9.00-16.30
Studieförbundet Vuxenskolan, Enköping
• 5 december och 6 december klockan 9.00-16.30,
Kontorshotellet Grass Fastigheter Industrivägen 18 –
Örsundsbro
Vuxenprogrammet (Pris: 1.950kr inkl. moms. exkl.
moms företag)
Under hösten 2015 har vi följande kurser:
• 14 november och 15 november klockan 9.0016.00, Kontorshotellet Grassfastigheter Industrivägen 18 Örsundsbro
• 9 december och 16 december klockan 9.0016.00, Studieförbundet Vuxenskolan, Uppsala
Äldreprogrammet (Pris: 1.950kr inkl. moms. exkl.
moms företag)
Under hösten 2015 har vi följande kurser:
27 oktober och 3 november klockan 9.0016.00, Studieförbundet Vuxenskolan, Uppsala
_____________________________________________________
Jouanita Törnström
Instruktör i Första Hjälpen till psykisk hälsa Återhämtningskonsult inom
psykiatri 072-702 69 09
(nås helst och lättast per mail) [email protected]
eller
Henrik Söder
Instruktör i Första Hjälpen till psykisk hälsa 073-715 25 50
[email protected]m
alternativt
Sandra Holmsten
Verksamhetsutvecklare Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län 018-10
2377 [email protected] www.sv.se/Uppsala
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards