Seminarieserie för anhöriga

advertisement
Seminarieserie för anhöriga
Ett samarbete mellan Ronneby kommun och Studieförbundet Vuxenskolan inom
kommunens anhörigstödsprojekt.
Vårdar/stödjer du en närstående som på grund av ålder,
sjukdom eller funktionsnedsättning är i behov av ditt stöd?
Här kan du träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter
och få information.
Plats: Vidablick
Tid: 14.00 – 15.30
Entré: 20 kr
5/9
Malin Ovesson föreläser om OCD- tvångssyndrom
Malin berättar utifrån egna erfarenheter hur det är att leva med tvångssyndrom,
med inslag av humor och glädje.
26/9 Anders Olsen, Vårdcentralen Ronneby, berättar om vårdcentralens resurser för
anhöriga till personer med psykiska besvär. Allt från rehabilitering till psykosocialt
team som kan hjälpa dig med stöd, rådgivning och behandling.
31/10 Mårten Jansson, NSPH , Nationell samverkan för psykisk hälsa.
NSPH är ett nätverk av patienter, brukare och anhöriga inom det psykiatriska
området. Våga prata! I Sverige lever en av fyra med psykisk ohälsa.
28/11 Mindfulness. Ann-Christin Johansson berättar om vad mindfulness innebär.
Du får tips och får prova på olika metoder för avslappning.
19/12 Avslutning med underhållning. AC*DC är en grupp från handikappomsorgen i
Sölvesborg som spelar och sjunger. Vi samtalar om de tidigare träffarna och
fikar tillsammans.
Anmälan görs till Laila Johansson
Studieförbundet Vuxenskolan, telefon 0457-75290 eller
E-post [email protected]
Senast 10 dagar innan
Vi bjuder på fika eller annan förtäring. Varmt välkommen!
Download