O Presentera mig O Stress O Möte med FK

advertisement
O Presentera mig
O Stress
O Möte med FK …
NSPH 2013-11-11
1
Uno Billmark
Fil. Kand. (matematik, data)
Seglare(2 VM, starta MR)
Sambo sedan 1982 (2 barn varav ett bonus)
Arbetat med IT, nu pensionär
NSPH 2013-11-11
2
NSPH 2013-11-11
3
2002
Utmattningssyndrom,
utbrändhet
Psykisk ohälsa orsakad
av stress
O Försämrad kognitiv
förmåga
O Panikångest
O Empati minskar
O Depression vanlig
… men också
O Dålig sömn
O Dålig mage
O Allergi
NSPH 2013-11-11
O +…
4
Stress, stressreaktion
O Kroppen förbereds för
kamp eller flykt
(nödvändig för överlevnad)
Innebär:
O Blodet koagulerar bättre
O Socker frigörs
O Positiv – negativ stress
O Kortvarig intensiv –
långvarig lågintensiv
UTAN återhämtning
O Jfr hunger
NSPH 2013-11-11
5
Stressor,
orsakar stressreaktion
Tex:
Stressorer är individuella
(alla stressar i en arbetssituation, men olika mycket)
Arbete + privat
Lojala och ambitiösa ligger närmare gränsen
Prestationsbaserad självkänsla under uppväxt
Generella antistressinsatser, ingen stark evidens
NSPH 2013-11-11
7
Sjukdomen
Allvarlig, jfr rullstolsbunden
O Utmattningssyndrom
– utbrändhet
O Före kollaps, duktiga
och välfungerande
O Reagerar lättare –
allergi
O Vanlig 5 – 10% (EU)
NSPH 2013-11-11
O Ofta odiagnosticerad
O Soc. Styr 6 mån – 1år
(30% ej redo)
O Lära kroppen
avslappnat
normaltillstånd (hjälp!)
8
Möte med FK + …
O För tidig återgång => återfall
O Orkar inte argumentera
O Kognitiva nedsatt,
(byråkratsvenska hot)
O Beröm -> ifrågasatt
(ovant, kränkt => stressande)
NSPH 2013-11-11
9
Möte med FK …
O Hot om ekonomiska problem stressande
O Inte förstå vad som händer, hotande,
stressar
O ”Däckad” 14 dagar efter FK-besök,
(börja om igen)
O Bemötande ofta ok, men fortfarande
förekommer tyvärr problem
NSPH 2013-11-11
10
Download