Att vara anhörig till personer med psykisk ohälsa

advertisement
Att vara anhörig till personer med
psykisk ohälsa - kärlek, skam och oro
Ingrid Lindholm
Känner du någon med psykisk ohälsa?
Hur påverkas vi som anhöriga när våra nära och
kära mår psykisk dåligt? Hur kan jag stötta och
bli stöttad? Vilken hjälp finns att få? Vad behöver
jag för egen del för att jag ska orka?
Föreläsningen kommer att presentera
Anhörigprojektets stora enkätundersökning samt
visa på goda exempel av anhörigstöd.
Tas anhöriga tillvara som en resurs, förbättrar
det läkandet, både för anhöriga och den med
psykisk ohälsa.
Föreläsare: Ingrid Lindholm – projektledare
för Anhörigprojektet
Onsdag 16 mars kl. 18.00 - 20.00
Kyrkbacksgården, Lykttändargränd 8, Västerås
Fri entré. VÄLKOMMEN! (OBS! I mån av plats!)
Ett arrangemang av Anhörigcentrum i Västerås
i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards