Schema KN1002, VT 2014 Hjärnans och kroppens sjukdomar

Schema KN1002, VT 2014
Hjärnans och kroppens sjukdomar
22/1
18.00-20.00 Upprop, Introduktion: Sjukdomar och läkemedel
29/1
18.00-20.00 Sjukdomar och läkemedel, Farmakodynamik
5/2
18.00-20.00 Farmakodynamik
12/2
18.00-20.00 Farmakokinetik
19/2
18.00-20.00 Läkemedelsutveckling inom industrin
26/2
18.00-20.00 Nervsystemets organisation
5/3
18.00-20.00 Schizofreni och neuropsykiatriska utvecklingsstörningar
12/3
18.00-20.00 Depression, ångest och personlighetsstörningar 1
19/3
18.00-20.00 Depression, ångest och personlighetsstörningar 2
26/3
18.00-20.00 Smärta
2/4
18.00-20.00 Neurodegenerativa sjukdomar
9/4
18.00-20.00 Cancer
16/4
18.00-20.00 Kardiovaskulära sjukdomar och diabetes
23/4
18.00-20.00 Infektionssjukdomar
VALBORG
Ingen föreläsning
7/5
18.00-20.00 Inflammatoriska sjukdomar
21/5
18.00-20.00 Repetition-diskussion om inlämnade frågor
5/6
Sista inlämningsdag för hemtentamen
Föreläsare: Docent Anders Undén, universitetslektor