Ons 22/2 startar årets
När livet känns tungt
BOKREA
I
Välkommen in till
Strandens BOKHANDEL
Klåva Hamnväg 12 Hönö
Tel 031-96 99 20
Hela SverigeS
träningSklubb!
•
Je • nytta •
p•
ka
D
lä
i • geme
erg
nS
en
i l J ä rt •
fam
g
Här finns något för alla människor, alla åldrar – häng med du också!
paSSio
n
Öppet alla dagar
05.00-22.00
gymkort
345
kr
/mån
12 mån autogiro, regionalt gymkort
nu finnS vi på facebook!
gilla oSS
Sportlife Hönö
förra artikeln beskrevs
Ångest
vad som händer vid stress.
Ångest är en mycket stark rädsla
Förmågan till att tänka och
och är ett livsviktigt alarmsystem
minnas bli allvarligt skadade i
som finns hos alla människor.
utmattningsstadiet och det finns
Alarmsystemet finns för att vi ska
en stor risk för att ångest och
reagera vid hot och fara. Adredepression utvecklas. Många av
nalin pumpas ut i kroppen och
de personer som har ångest och
förbereder kroppen för att fly
som inte får hjälp kan utveckla
eller fäkta. Musklerna i kroppen
depression och de som har en obe- spänns, hjärtat slår hårdare och
arbetad depression kan utveckla
snabbare, man kan börja svettas,
ångest.
bli torr i munnen, illamående,
yr, känna domningar eller stickningar och till slut få andnöd och
Depression
blir rädd för att dö. Problemet är
För diagnosen depressionska ska
att det oftast inte är någon verklig
ställas ska nedstämdhet funnits i
minst två veckor och ska innefatta fara utan en rädsla i tanken för att
något hemskt ska ske. Om man
minst fem symtom. Depression
inte aktivt rör på kroppen när
kan visa sig på en mängd olika
adrenalinet pumpas ut i kroppen
sätt och de tre viktigaste symtoså kan ångest utvecklas.
men är ledsamhet, nedstämdhet
Det finns flera former av ångest,
och inte kunna känna glädje.
specifik ångest (fobier) handlar
Den deprimerade kan också bli
om att något specifikt utlöser
orkeslös, likgiltig och få dålig
ångest t.ex. rädsla för ormar, rädd
självkänsla, tappa matlusten eller
tröstäta. Den deprimerade kan få för att åka bil eller liknande.
Social fobi handlar om att man
problem med att sova eller vakna
är rädd för att stå i centrum för
tidigt eller tvärtom sova mycket
och tungt och ändå inte känna sig andras uppmärksamhet och för
utvilad. Det är vanligt med värde- att göra bort sig. Paniksyndrom
utlöses oftast utan någon påtaglig
löshetskänslor och att den deprianledning men oftast finns det
merade tar på sig skuld för saker
en negativ tanke som man inte är
som den inte är ansvarig för.
medveten om och utlöser ångest.
Fysiska symptom vid depresPost traumatisk stress syndrom
sion är förstoppning och men(PTSD) utlöses efter svåra uppstruationsrubbningar. Det är
levelser i livet, t.ex. misshandel,
oftast omgivningen som först ser
våldtäkt, upplevelser i krig. Upptecken på depression, förutom
levelserna spelas upp som på en
att personen är ledsen så är ansiktsuttrycken ganska stela, livlös film i hjärnan. Det sker oftast när
man får tid t.ex. vid sänggående,
blick och långsamma rörelser.
under sömn, vid uppvaknande
Personen tar ofta inte till sig det
eller när man upplever något som
närstående säger och har ofta
påminner om det som man har
samma negativa syn på sig själv
varit med om tidigare. Tvångssynoch framtiden, oavsett hur omdrom handlar tvångstankar eller
givningen försöker muntra upp.
tvångshandlingar. Vid tvångsMånga deprimerade får en sämre
tankeförmåga och kan ha svårt att tankar har man hemska tankar
fatta beslut. Den deprimerade kan som man inte kan sluta med
t.ex. rädd för att man ska skada
utveckla tankar på att ta sitt liv,
sitt barn. Vid tvångshandlingar
och vid svår depression kan den
måste göra något specifikt, ofta är
deprimerade planera självmord.
www.facebook.com/sportlifehono
Sportlife Hönö öStra Hamnen 1, tel: 031-96 25 65 • www.sportlife.se
12
Lo k albl adet fe b ruar i – m ar s 2012 n r 2