ÅNGEST I ARBETSLIVET
-Ett
grupparbete av
- Martin, Joakim, Elin, Anders och Emelie
ÅNGEST
Vad är ångest?

Ängslan, oro, panik

Uråldrigt beteende

Former av ångest
SOCIOBETEENDE OCH PSYKOBETEENDE
Sociobeteende
 Driftångest
 Trygghet i strukturerade organisationer

Psykobeteende
 Systemångest
 Förlorad kreativitet

METAKOMMUNIKATION

Man får inte prata om det saken gäller

Motsägelsefulla budskap

Destruktiva komponenter i kommunikation

Tydlighet och otydlighet
ÅNGEST I GRUPPER OCH ORGANISATIONER

Yttre struktur

Olika organisationer, olika strukturer

”Det sitter i väggarna”
FRI FRÅN ÅNGEST?

Ångestdämpning i arbetslivet

Frihet är omöjligt

Omedveten ångest
ÅNGEST I GRUPPER OCH ORGANISATIONER

Bristande kontroll över den egna
arbetssituationen

Osäkerhet över det egna ansvarsområdet

Rollkonflikt