Operant betingning Positiv förstärkning Negativ

advertisement
Operant betingning
Skinner teori brukar kallas operant eller instrumentell inlärning. Vid
operant betingning använder man sig av positiva och negativa
förstärkningar för att lära sig genom konsekvenserna av sitt
handlande.
Operant betingning
ƒ Positiv förstärkning
ƒ Negativ förstärkning
ƒ Operant utsläckning
ƒ Aversiv bestraffning
ƒ Bestraffning genom
borttagning
Med positiv förstärkning menar man att ett önskat beteende belönas,
exempelvis via mat. Med negativ förstärkning menar man att ett
beteende förstärks genom att individen blir av med något oönskat.
Alvedon kan vara ett exempel på en negativ förstärkare. Genom att
individen använder läkemedlet försvinner huvudvärken vilket nästa
gång ökar chansen för användandet av Alvedon mot huvudvärken.
Vid operant inlärning använder man även något som kallas för operant utsläckning. Med operant
utsläckning menar man att ett beteende som tidigare varit förstärkt inte längre förstärks. Då beteendet
inte längre uppmärksammas kommer beteendet att upphöra.
Man använder sig även av olika typer av straff för att uppnå ett önskat
beteende. Straffen delas in i två olika typer, dels aversiv bestraffning
och dels genom bestraffning genom borttagning. Med aversiv
bestraffning menar man exempelvis då föräldrar agar sina barn för att
få ett beteende att upphöra. Med bestraffning genom borttagning
menar man exempelvis att föräldrarna bestraffar ett oönskat
beteende genom att ta bort något som är önskvärt för barnet, du får
inte kolla på tv på en hel vecka.
Download