Pavlov (1849-1936)
Nobelpriset
Klassisk betingning:
Inlärning som bygger på en medföddreflex. Passiv
inlärning.
Fas 1
Obetingad stimulus
framkallar
(mat)
Ingen inlärning krävs
obetingad respons
(saliv)
Fas 2
Maten förknippas med en ursprungligen neutral stimulans: ringsignal
Fas 3
Betingas stimulus
(ringsignalen)
Inlärning krävs
framkallar
betingad respons
(saliv)
Diskriminering
Generalisering
Utsläckning
Är det något du tycker är obehagligt som du känner stark
rädsla för?
Vad finns det för orsaker till din rädsla?
På vilka sätt kan rädsla för getingar generaliseras?
En person blir biten av en hund och efter detta är han
mycket rädd för hunden. Hur kan en generalisering yttra sig i
det fallet?
Har du någon favoritfärg?
Känner du motvilja mot någon mat?
Väcker någon plats speciellt angenäma associationer?
Vad tycker du om skägg?
Hur kan dessa reaktioner ha uppkommit?
John B. Watson (1878-1958)
Fobier: orsakas av betingning.
“Ge mig ett dussin spädbarn.”
B.F Skinner (1904-1990)
Operant/instrumentell betingning:
Inlärning av viljestyrda beteenden.
Aktivt inlärning.
Förstärkning
Positiv förstärkning
Negativ förstärkning
Omedelbarförstärkning
Formning
Partiell förstärkning
Reaktion
Reaktion
Reaktion
Reaktion
Reaktion
1
2
3
4
5
++--+-+--+-+-++-++----+ osv
På vilket sätt kan lärare använda negativ förstärkning för
att få tyst i klassen?
Hur använder föräldrar negativ förstärkning för att få
barnen att städa eller diska?
Hur skulle positiv förstärkning använts? Vilket är bättre?
Förklara varför man fortsätter att gå på fester trots att
man bara ha roligt då och då
Aversiv förstärkning/bestraffning: innebär att något
obehagligt kommer som en konsekvens av ett visst beteende.
Straffet ger inget besked om hur individen ska bära sig åt
för att undgå bestraffning.
Straffet kommer sällan omedelbart efter det felaktiga
beteendet.
De olustkänslor som straffet utlöser kan förknippas med
den personen och generaliseras.
Bestraffning fungerar endast tillfälligt.