14-05-21
Välkommen!
Ledarskapets utmaning
Det är beteenden som
skapar resultat
21 maj 2014
Omorganisationer
Utbildning
Arbetsbeskrivningar
Kommunikationskontrakt
Policydokument
Fokusprocesser
Värderingsarbete
Teambuilding
Kulturprocesser
Incitamentssystem/lön
Har ni jobbat med något av verktygen ovan?
Det är bra saker,
men har ni ändå svårt att få alla att gå åt
samma håll?
Händer det ändå att folk inte alltid gör som ni
önskar?
©Leif Andersson, [email protected]
OBM - Organizational Behavior Management
Den sista pusselbiten
©Leif Andersson, [email protected]
[email protected]
1
14-05-21
Två minnesregler
Skilj på ÄR och GÖR
En död person eller en skyltdocka
kan inte bete sig
Gör
Exempel
ÄR
Pålitlig
x
Aktivitet
Beteende
Beteenden
Lämnar in i tid
Bråkar
x
Säger emot
Ler
x
Beteende ger förståelig feedback,
du vet vad du ska göra,
eller vad du gör för fel.
[email protected]
Fokus på beteende
Skilj på ÄR och GÖR
• Beteende skapar resultat och/eller problem,
GÖR
Exempel
Tillgänglig
• INTE värderingar,
ÄR Aktivitet Beteende Beteenden
x
• INTE företagskultur,
Svarar i telefon
Hälsar
x
Säger hej
Tar initiativ
x
Säger idéer
Döda/Skyltdockor kan inte bete sig
• INTE medarbetarnas egenskaper.
Ovanstående är några vanliga vägar till förändrat
beteende, det är beteendet vi vill förändra.
• Beteende är inte lätt att ändra, men lättare än
egenskaper, kultur, personlighet etc.
• Beteendefokus är etiskt hållbart, har du rätt att kräva
ändrad personlighet/värderingar/kultur/egenskaper?
Beteende fungerar som feedback.
©Leif Andersson, [email protected]
[email protected]
[email protected]
©Leif Andersson, [email protected]
2
14-05-21
Hur försöker vi påverka beteende?
Det vanligaste verktyget är kommunikation
S
B
Säger
Skriver
Visar
Definitionen av galenskap
...är att göra om samma beteende igen, men förvänta sig ett
annat resultat den här gången.
Gör
(tillskrivs både Benjamin Franklin och Albert Einstein)
(Beteende)
Fungerar det?
ibland, ofta inte speciellt bra...
Vad gör vi då?
Säger det igen?
©Leif Andersson, [email protected]
Beteende styrs av dess konsekvenser
S
B
Säger
Skriver
Visar
(Beteende)
A
B
Antecedent
Gör
Behaviour
K
Konsekvens
C
Consequence
©Leif Andersson, [email protected]
[email protected]
Vad påverkar sannolikheten att vi
upprepar ett beteende?
Försvagare
minskar
sannolikheten
Förstärkare
ökar
sannolikheten
Leder till något
negativt
Leder till något
positivt
Förlorar något
positivt
Undviker något
negativt
©Leif Andersson, [email protected]
3
14-05-21
Vilken av de 4 är långsiktigt mest effektiv?
Exempel
Vilken styr dig oftast i din vardag?
• Lyfta luren när det ringer – ett beteende
• Vilka är konsekvenserna?
Försvagare
minskar
sannolikheten
Förstärkare
ökar
sannolikheten
Leder till något
negativt
Får prata med
otrevlig person
Får prata med
trevlig person
Leder till något
positivt
Förlorar något
positivt
Tvingas avbryta
samvaro med
kollega
Ringsignalen
upphör
Undviker något
negativt
Försvagare
minskar
sannolikheten
Förstärkare
ökar
sannolikheten
Leder till något
negativt
Leder till något
positivt
Förlorar något
positivt
Undviker något
negativt
Effektivast!
Vanligast?
©Leif Andersson, [email protected]
©Leif Andersson, [email protected]
Alla konsekvenser är inte förstärkare eller
försvagare
Uppmärksamhet – generell förstärkare
• Effektiva förstärkare/försvagare är;
• kopplade till ett visst beteende,
• nära i tiden,
”Man vill bli älskad,
• alltid (konsekventa) eller slumpmässiga.
i brist därpå beundrad,
• Slumpmässigt effektivare än alltid när beteendet är
inlärt.
i brist därpå fruktad,
• Att få något positivt är den effektivaste förstärkaren!
Man vill inge människorna någon slags
• Bestraffning är inte så effektivt då det kräver närvaro
och det har svårare att bli internaliserat.
känsla.
• Bestraffning lär ut vad man INTE ska göra, inte vad
man ska göra.
kontakt till vilket pris som helst.”
i brist därpå avskydd och föraktad.
Själen ryser för tomrummet och vill ha
(Doktor Glas, Hjalmar Söderberg)
• OBS! Varje människa är unik! Lär känna dina unika
medarbetares förstärkare.
©Leif Andersson, [email protected]
[email protected]
©Leif Andersson, [email protected]
4
14-05-21
Mentalism
Bekräftelse- eller bestraffningskultur
Prestation
Bekräftelsekultur
Kontinuerlig förbättring.
Motiverade medarbetare som tar
egna initiativ till förbättringar.
Bestraffningskultur
Tid
Mentalism är så vanligt att du troligen inte ens
märker att du gör det.
Begreppet beskriver det vi gör när vi förklarar en
persons beteenden utifrån egenskaper, värderingar
eller andra mentala processer.
Exempel:
Eva kommer sent till ett möte.
beteende
Kortsiktig förbättring.
Adam stör sig på det och tänker
Folk gör det de måste för att
undvika bestraffning.
”typiskt Eva, hon bryr sig inte om
Känns tråkigt, skapar missnöje,
risk för svinn (självförstärkning).
att hon stör alla andra”.
Adams upplevelse, Eva vet inte
generalisering
tolkning
tolkning
©Leif Andersson, [email protected]
©Leif Andersson, [email protected]
Frågor, kommentarer?
FRAMGÅNG I LEDARSKAP, FÖRÄNDRING…
• …identifiera beteenden, från affärsplan, värdegrund etc.
• Läs mer
• OBM - Ledarskapets psykologi, Leif E Andersson
• Beteende - länken till strategiska resultat, Mats Brandberg
• …ändra ett (1) beteende i taget
• Beteendeanalys i organisationer : handbok i OBM, Rolf Olofsson
• …fokusera på positiv feedback
• Bringing Out the Best in People, Aubrey C. Daniels
• Unlock Behavior, Unleash Profits, Leslie Wilk Braksick
• …mät och följ upp beteendeförändringen
• För barn och barnbarns skull, läs
• …kör ända in i kaklet! (annars blir det bara snack)
• Fem gånger mer kärlek, Martin Forster
• www.kometprogrammet.se
• …fira framgångar
[email protected] 0707 49 56 65
©Leif Andersson, [email protected]
[email protected]
©Leif Andersson, [email protected]
5