Registrering av beteende, första steget till förändring

advertisement
Överviktsenheten MM5_Region Örebro Län
Registrering av beteende, första steget till
förändring
(Instruktion till behandlare)
I inlärningsteori utgår man ifrån att beteenden är inlärda och fyller en funktion. Många vet
vad de borde göra men upplever att de inte har förmåga att göra annorlunda. Beteendet leder
till en positiv konsekvens eller till att något negativt för individen minskar. De långsiktiga
konsekvenserna av samma beteende kan vara svårare att se.
Första steget för att analysera beteenden samt hur man agerar och tänker i olika situationer är
att registrera vad man gör. I överviktsbehandling är ätbeteendet centralt och det som
registreras tillsammans med angränsande beteenden, tankar och känslor. Att registrera kan
upplevas jobbigt men det är ett bra sätt att få en bild av hur personen gör och agerar.
Registreringen får också patienten att själv blir medveten om hur han/hon gör och tänker.
Registrering kan vara en lämplig hemuppgift som gör patienten delaktig i sin behandling. Vid
genomgång av uppgiften är det viktigt att poängtera vikten av att registrera allt och att göra
det så nära i tid som möjligt till den aktiva händelsen. Alltså penna och papper i väskan,
Registrering ingår alltid i överviktsbehandlingar baserade på KBT, både i grupp och enskilt,
och är nödvändigt om man vill ändra ett beteende.
Det är viktigt att följa upp de uppgifter som ges till patienten. Ge inga hemuppgifter om du
inte kan följa upp dem!
Download