Situation Automatiska Tankar/Bilder Känslor

advertisement
Protokoll för Negativa Tankar
A
Datum
Situation
Vad? Vem? När? Var?
B
Automatiska
Tankar/Bilder
- PNT
C
Känslor**
och kropp
Vad for genom mitt huvud? Vad sade detta Vad kände jag? Hur starkt?
om mig/ andra/omvärlden?
(0-100%) Hur kändes det i
Vilken tanke var jobbigast?
kroppen?
Hur sann kändes den tanken? (0-100%) Koppla känslor med tankar.
Beteende
Hälsosamma tankar och
beteenden*
Vad gjorde jag och vad blev
det för resultat (på kort och
Tankefällor? Vilka?
lång sikt)?
Bevis för- och emot den jobbigaste tanken. Vad var
det mest sannolika som kunde hända?
Rita en ”orsakspaj”.
Formulera en hälsosam tanke (0-100% trovärdig).
Hur stark är min känsla efter den här diskussionen (0100%)?*
rå* Frågor för att skapa hälsosamma beteenden Vilket beteende vore vettigast enligt min syn på det nu? Vad ville jag uppnå och vad kunde jag göra? Vad behövde jag i den här situationen för att må bra?
**Grundkänslor: Ilska, rädsla, ledsen, avsky/avsmak, förakt, skam/skuld, glädje
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards