LEDA MED HJÄRNAN I FOKUS
– Neuroledarskap
För inte länge sen handlade chefsuppdraget i mångt och mycket om att leda och fördela
arbetet. I dagens snabbföränderliga och konkurrensintensiva arbetsliv är fördelning av
arbetsuppgifter ditt minsta bekymmer som chef. Idag är den stora utmaningen att du
kontinuerligt ska utveckla dina medarbetare, leda dem genom förändring på förändring
och få var och en av dem att prestera så mycket de bara kan utifrån individuella förutsättningar. Och det ska göras på så sätt att engagemang och arbetsglädje är på topp på
både kort och lång sikt.
Det är faktisk fullt möjligt att lyckas med allt detta som chef. Men att axla chefsuppgiften utan
grundläggande kunskap om hur vi människor fungerar gör chefsuppdraget onödigt svårt. Oavsett
om det handlar om att ge feedback, sätta lön, lösa konflikter, hantera stressen, ta fram målbilder,
jobba med uppföljning eller någon annan chefsuppgift så kommer du som chef att lyckas mycket
bättre om du har grundläggande insikt om hur våra hjärnor styr beslut och beteenden.
På den här kursen fokuserar vi på hur hjärnan fungerar, och hur du kan omvandla den kunskapen
till att bättre leda andra och dig själv. Du får förståelse för hur våra mer oreflekterade känslor
påverkar tankar, beslut och beteenden mot att göra det som känns mest behagligt just nu, snarare
än till det rationella förnuftet och det långsiktiga. Större insikt i ”den sociala hjärnans” påverkan
på vårt omdöme och våra beslut är också en viktig del i kursen. Inte minst fokuserar kursen på hur
du med bas i ny forskning och kunskap om hur hjärnan fungerar kan leda mot högt engagemang,
utveckling och höga prestationer.
Leda med hjärnan i fokus är en praktisk och nyttig kurs anpassad för chefens vardag. Den leds av
Magnus Adell som är leg psykolog och leg psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning.
INNEHÅLL
Den mänskliga hjärnan
■ Vad styr våra beslut och beteenden på jobbet?
■ Hjärnans belöningssystem och effekter i arbetsvardagen
■ ”Den sociala hjärnan” – hur sociala interaktioner påverkar vårt omdöme, våra beslut
och beteenden
Ledarskapet när människor utvecklas, presterar och mår som bäst på jobbet
■ Målbilder, uppföljning och feedback
■ Inre och yttre motivation
■ Ansvar, engagemang och ett coachande förhållningssätt
■ Stress, återhämtning och psykisk ohälsa
KURSENS MÅL
Kursens mål är att du som chef ska få:
■ Ökad insikt och förståelse för hur hjärnan fungerar och styr våra beslut och beteenden.
■ Kunskap och förståelse för hur ledarskapet bäst skapar engagemang, utveckling och
hög prestation.
■ Metoder och verktyg för att leda med hjärnan i fokus.
Upplägg och metodik
Datum
1 dag 09.00–17.00
13 mars 2017 17 maj 2017
27 september 2017
22 november 2017
Genom att varva teori med praktiska övningar
kopplade till din vardag som chef, ska du kunna
omsätta kursen till praktisk nytta genast när du
kommer tillbaka till jobbet. Vi ser reflektion och
erfarenhetsutbyte mellan chefer som en viktig del
av pedagogiken.
Pris
5 700 sek exklusive moms. I priset ingår
kurs- material, lunch och fika.
Målgrupp
Leda med hjärnan i fokus vänder sig till dig med
uppdraget att leda i rollen som chef, hr-person
eller arbetsledare. Max 16 deltagare.
Plats
Programledare
Magnus Adell.
Anmälan
Anmäl dig på www.chefshuset.se
ANMÄLAN
››
Chefshuset, Nybrogatan 58, Stockholm.
INTERNA KURSER OCH PROGRAM
Många företag och organisationer önskar interna program för sina chefer. Chefshuset har lång
erfarenhet av att genomföra interna upplägg där vi utgår från verksamhetens behov, förutsättningar
och önskemål. Kontakta oss gärna!
HAR DU FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR, ELLER VILL DU HA HJÄLP
MED ATT GÖRA EN ANMÄLAN, KONTAKTA MIG GÄRNA:
Vibeke Pålhaugen, 08-545 660 51 eller [email protected]
ANMÄL DIG PÅ WWW.CHEFSHUSET.SE, MEJLA
[email protected] ELLER RING OSS PÅ 08-545 660 50.
Chefshuset Surgo ab. Nybrogatan 58, 114 40 Stockholm. Telefon: +46 8 545 660 50.
E-post: [email protected] Hemsida: www.chefshuset.se