Att förstå människor och deras reaktioner

advertisement
Att förstå människor och deras reaktioner
För alla som har kontakt med andra personer i sitt arbete. En utbildning i beteendestilar
och social kompetens. Du får bland annat kunskaper om beteendemönster, flexibilitet,
stressreaktioner och konflikthantering.
Mål
Efter avslutad kurs kommer
du att
Förstå skillnader i
människors beteenden.
Kunna identifiera 4
huvudgrupper av
beteenden.
Förstå hur du kan anpassa
ditt eget beteendemönster
för att kunna samarbeta
mer effektivt med andra.
Förstå egna och andras
beteenden som
uppkommer under
anspänning och stress.
Innehåll
Att förstå och tolka
mänskligt beteende.
De 4 grundläggande
beteendestilarna.
Att förstå varje stils behov
och förväntningar.
Att anpassa sitt beteende
i samarbete med andra.
Din egen beteendestil.
Olika stilars
stressreaktioner.
Konflikter – hur de
uppstår och hur de kan
lösas.
Målgrupp
Kurslängd
Alla som vill utveckla sin
förmåga att leda och/eller
samarbeta med andra.
Ett par års
arbetslivserfarenhet
rekommenderas för denna
utbildning.
2 dagar
HAST UTVECKLING AB
Gatugårdsvägen 11G 423 33 Torslanda
Tel 031 56 25 20 Fax 070 611 52 96
[email protected] www.hastutveckling.se
Download