Prima Formula 5 1 Du kastar en vanlig tärning. Hur stor är

advertisement
Namn:
Datum:
Övningsblad 25
Efter sidan 139 i elevboken.
1 Du kastar en vanlig tärning. Hur stor är sannolikheten att du får
a en tvåa
P (2) =
b ett tal som är större är 3
P (4, 5, 6) =
2Ett lyckohjul har sex lika stora fält, där talen 1–6 finns.
Hur stor är sannolikheten att hjulet stannar på
a en fyra
P (4) =
≈
%
b ett tal som är större än 4
P (5, 6) =
≈
%
c ett udda tal
P (1, 3, 5) =
≈
%
3Sanna drar ett av talkorten 1–10 utan att titta.
Hur stor är sannolikheten att hon får
a ett tal som är mindre än 4
b ett tal som är större än 5
c ett jämnt tal
d ett tal som är mindre än 7
4I ett lyckohjul är sannolikheten för att få gul färg: 1/4 = 0,25 = 25 %
Du snurrar hjulet 200 gånger.
Ungefär hur många gånger bör det stanna på gult?
5Charlie kastar tärning. Han kastar tärningen 600 gånger.
Ungefär hur många gånger bör han få
a en trea
b en etta eller tvåa
6 Skriv svar i bråkform
a 1 + 2 b 2+2 6 6
6 6
a
b
c ett udda tal
c 1+2+3
6 6 6
Sidan får kopieras inom klassen © Författaren och Gleerups Utbildning AB.
c
d 1–
3
6
d
Prima Formula 5
Download