Frågor om astronomi Vilka olika typer av stjärnor finns det? Blåa, vita

Frågor om astronomi

Vilka olika typer av stjärnor finns det?
Blåa, vita, gula och röda. Sedan finns det dvärgar, medel, jättar och superjättar.

Vad avgör färgen på en stjärna?
Det är färgen som säger hur varm stjärnan är på ytan

Vad är ett ljusår?
Hur långt ljuset hinner åka på ett år, 300000 km/sekund multiplicerat med 60*60*24*365 så får
man hur många kilometer det är.

Vad heter vår galax?
Vintergatan

Beskriv vad en nebulosa är för något.
Är ett gasmoln som är kvar efter en stjärna har sprängts sönder och en nebulosa är också där
nya stjärnor kan bildas.

Vad är en supernova?
Är när en stjärna exploderar, en väldigt tung stjärna. Inuti kan det bildas en neutronstjärna och
om stjärnan väger enormt mycket kan ett svart hål bildas efter en supernova.

Beskriv vad som händer när en medelstor stjärna som vår sol blir gammal.
Den blir en röd jätte då bränslet börjar ta slut. Sedan krymper den till att bli en vit dvärg och till
sist så är det bara en klump som flyter i rymden.

Hur gammalt är universum?
Cirka 14 miljarder år gammalt.

Beskriv vilka upptäckter som har gjorts inom astronomi som har förändrat vår världsbild.
Att jorden inte är i centrum utan vår solen i vårt solsystem.
Att det finns fler galaxer
Att universum expanderar

Vem var och vad gjorde Edwin Hubble?
Han var en astronom och upptäckte att universum expanderar.

Beskriv vad ”Big Bang-teorin” är.
Big bang teorin är den modell som beskriver att allting som finns idag var samlat i en enda punkt
för 14 miljarder år sedan. Bevis för ”big bang” är bakgrundsstrålningen.
Extra frågor som ni kan svara på med hjälp av era anteckningar.

Förklara hur det kan komma sig att en ambulans med sirenerna på och som kör mot dig får ett annat
ljud när det kommer närmare och närmare och efter det har passerat allra närmast börjar låta
annorlunda då ambulansen kör bort från dig.
Beror på att ljudet trycks ihop när det som kommer närmare och gör så att våglängden blir
kortare och ljudet ljusare. Omvänt när ambulansen åker förbi och bort.

Vad heter effekten?
Doppler effekten

Varför är transistorn och datachippet så viktiga för användningen av elektromagnetisk strålning?
För att det kan förstärka de svaga signaler som kommer från ljus och radiovågor så att maskiner
och annat kan omvandla signalerna till tal, bild och mycket annat.