LPP – Fysik

advertisement
LPP – Fysik
Arbetet ska vara färdigt
fredag 13 december.
Litet-Stort
Prov 7B: tors 12 dec
Prov 7A & 7C: fre 13 dec
Åk 7
Detta ska du lära dig:
-
Litet: Materiens uppbyggnad (atom, atomkärna, elektron, neutron, proton), fasövergångar,
vikt, massa, volym och densitet.
-
Stort: Solsystemet, dygn, månad, jordaxel, årstider, sommarsolståndet, vintersolståndet,
midnattssol, månen, månens faser, solförmörkelse, dragningskraft, universum, stjärnor,
galaxer, ljusår, galax, stjärnbilder, astronomi, astrologi, Big Bang, Kopernikus, svarta hål och
Brahe.
Centralt innehåll
-
-
Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, ---, volym,
densitet ---. Hur partiklars rörelse kan förklara materiens spridning i naturen.
Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format
världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors
levnadsvillkor.
Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelse hos och
avstånd mellan dessa.
De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och
föränderlighet.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Undervisningsform
Föreläsningar, tankexperiment, genomföra experiment, hemuppgift, arbeta med boken och
arbetsuppgifter samt genomgång av aktuella stenciler.
Redovisningsform
-
Prov på föreläsningar och utdelade stenciler samt 7-15, 23-39, 281-291.
Hemuppgift där du ritar av en stjärnbild vid två tillfällen.
Eget arbete där du beskriver skillnaderna mellan astrolog – astronom, historisk världsbild –
nutida världsbild samt atom – kosmos.
Download