Galaxer

advertisement
Galaxer
Galaxer är ett stjärnsystem. Det finns miljarder galaxer i
universum. Flera miljarder år efter Big bang bildades
gasmoln av damm. Då blev det så varmt att det blev flera
miljarder stjärnor i universum. Varje galax är ett
stjärnsystem. Ordet galaktos kommer ifrån Grekerna
trodde att molnen på himlen var mjölk som gudarna hade
spillt. Galax betyder mjölk. För 100 år sedan trodde man
att det bara fanns en galax, Vintergatan. Men nu vet man
att det finns mer galaxer. Man kan se en annan galax som
heter Andromedea.
Källor:
Rymdboken-Beta pedagog
Stora läs och lär om rymden-Marie Tengnäs
Download