Galax, solsystem mm

advertisement
Astronomi!
!
Kunskapen om himlakropparna
Vår galax kallas för Vintergatan. Den innehåller i mycket grova drag 200
miljarder stjärnor. Ute i universum finns det ytterligare minst 150
miljarder galaxer av varierande storlek. Det gör galaxen till ett
fascinerande men samtidigt också ett mycket svårfångat fenomen. Alla
galaxer ligger mycket långt bort från oss. Det gör dem svåra att studera.
Ett av de allra svåraste objekten att få grepp om är faktiskt vår egen
Vintergata. Den ser vi dåligt eftersom vi befinner oss mitt inne i en av
dess långa, virvlande spiralarmar. Därför är det tur att vi har
Andromedagalaxen. Den är vår närmaste stora granne i rymden. Liksom
Vintergatan är Andromedagalaxen en så kallad spiralgalax
Vårt solsystem
http://www.youtube.com/
watch?v=z8aBZZnv6y8
Stjärnor & galaxer
❖
I universum finns det ca 150 miljarder Galaxer.!
❖
Vi bor i galaxen vintergatan som är en spiralgalax. Det
finns olika galaxtyper t ex elliptisk galax ( regelbunden
ovalform) och oregelbunden galax (oregelbunden
form).!
❖
I vår Galax finns det i grova drag ca 200 miljarder
stjärnor.!
❖
Andromeda galaxen är vintergatans närmast
galaxgranne. Den är dubbelt så stor som vintergatan.
❖
Solen är ingen speciell stjärna i vår Galax, fast den är speciell
för oss. Utan solen skulle vi inte kunna leva.!
❖
Det finns olika typer av stjärnor vissa är jättestora andra
mycket små.!
❖
De hetaste stjärnorna är blå, lite svalare stjärnor gula, liksom
vår sol och de svalaste röda.
Vårt solsystem ligger till vänster i bilden
Asteroider
!
!
❖
Asteroider eller ”småplaneter” kallas de små himlakroppar
som rör sig mellan planeterna. De flesta rör sig mellan Mars
och Jupiters banor. Den första asteroiden man upptäckte
kallas för Ceres och den upptäcktes år 1801. Den är 1000
km i diameter. Sjön Siljan i Dalarna är resultatet av ett
asteroidnedslag. De flesta asteroider är små.
Kometer
!
!
❖
❖
Kometen Hale-Bopp 1997, Sverige, Hawaii, New York, Pyramiderna i Giza!
Kometer kan se väldigt olika ut men gemensamt är att alla
har en fast kärna som består av is och stoft. När kometen
närmar sig solen förångas isen och bildar då ett suddigt
hölje, koman. Som ju närmre den kommer solen ser ut som
en svans pga solvinden.
Meteorer
!
!
!
❖
Meteorerna är mycket mindre än meteoriterna mer som
stoftkorn. De förbränns under sin färd genom atmosfären.
Felaktigt kallas de ljusstreck som man ser på himlen för
”stjärnfall” fast egentligen är de meteorfall. I bland kan man
även se meteorskurar vilket kan knytas till banorna för kända
kometer.
Meteorit
!
!
!
!
❖
Meteorit är en liten metallklump eller en liten sten som
överlever färden genom jordpassagen. De är ofta småbitar av
asteroider som kolliderat. Om man har tur kan man hitta
meteorit på marken.
Download