Galaxer

advertisement
Milky way, Milchstrasse, Via Láctea
Galaxer i mina braxer
•
•




Ett stjärnsystem kallas galax
Vintergatan – vår galax
Spiralformad
Innehåller ca 200 miljarder stjärnor
Solen befinner sig ca 30 000 ljusår från Vintergatans centrum
Hela galaxen roterar runt centrum – tar 240 miljoner år eller ett sk.
galaktiskt år
Anne-Lie Hellström, Christinaskolan, Piteå – www.lektion.se
Andromedagalaxen
•Närmaste
stora granngalaxen
•Mycket lik Vintergatan
•Hundratals miljarder stjärnor
•Ljusa stjärnorna är förgrundsstjärnor i Vintergatan
•2 miljoner ljusår bort
Download