Stockholm 1991 - Frosinisociety

advertisement
Stockholm 1991.05.12
LJUSÅR
Vi, folk från länder med global information.
Får ej längre tänka på tandvärk och inflammation.
Den dagen vi inser att alla är lika,
vi gamla är, och till inget besvär.
För de som i ungdom, med glöd trampar ner.
De vises ord genom livet vi ser, stämmer, fast vårt liv inte ger.
Mycket till framtida hopp i nuets skede.
Frukta vi borde naturens vrede.
Då ingen klok trots bok inser,
att fortsatt färd med klotet innebär. Gemenskap över gränser.
Bort all filosofi om makt, framgång, genom fögderi.
Med rädsla vi kommit, och upplevt i tid.
Trygghet finns endast när svält är förbi.
Utvecklingen pågår men för få förstår.
Målet som ligger framåt. Ljusår.
Du jordiska kvarn som sönder mal,
tidens korta cykel, trots själens kval.
Förhoppningsvis vi med naturen blir ett.
De vise bakom oss, kanske får rätt.
Download