Instuderingsfrågor Ljus 2013 febr

advertisement
Instuderingsfrågor Ljus:
1. Hitta information om hur snabbt ljuset färdas i olika ämnen. Gör en tabell utav den.
2. Om du jämför ljusets fart i olika material med ljudets fart i olika material, vad kan du då dra
för slutsats?
3. Breder ljus ut sig?
4. Finns det ljus som inte breder ut sig?
5. Kan du ta upp några vardagliga exempel på var och hur ljus reflekteras?
6. Hitta information om hur ljuset kommer in i ögat. Rita gärna en bild.
7. Hitta information om vad närsynthet samt översynthet är och hur man kan rätta till dessa
med olika typer utav glasögon.
8. Det synliga ljuset ingår som en sorts ”strålning” bland andra strålningstyper. (Tänk på den
här låten som vi lyssnade på fr Youtube). Vilka andra strålningstyper finns det? Rita en bild på
hur frekvenserna ser ut (vågorna).
9. Hur kommer det sig att vi ser olika färger? Försök beskriva det med hjälp av orden
”absorberas”, ”reflekteras”.
10. Försök att hitta någon ”historisk information” om ljus, t ex vem som byggde den första
teleskopen osv, osv.
11. Försök hitta information om ”världens maffigaste teleskop”, var finns den, vilket land har
byggt den och hur långt ut i rymden kan man se med den?
12. Månen är ingen ljuskälla, den ser bara ljus ut när solens strålar reflekteras och kommer till
jorden. Ibland ser vi hela månen, ibland halva och ibland inte alls. Vad kallas de här 4 faserna,
när förekommer dem? Rita en bild på hur Solen, Jorden och Månen är i förhållande till
varandra när vi ser de här olika faserna.
13. Vad har ljuset för fart och hur lång tid tar det innan Solens strålar når Jorden? (Quizcampfråga )
14. Vad menas med ett ljusår och hur många ljusår ifrån oss hittar vi den närmaste stjärnan?
Download