En Resa i Universum

advertisement
En Resa i Universum
Vi börjar från Oscarsgymnasiet

Oscars

Det finns inga
dumma frågor
”Prepare for take
off”

Take OFF!!
Rymden börjar
ca. 200 km över
jordytan
Jordens dragningskraft
håller kvar atmosfären
(luften) och månen.
”Stjärnfall” är grus
som faller mot jorden
och brinner upp av
friktionen mot luften
Tellus (allmänt)








Det finns liv
Aristoteles sa att jorden var centrum och allt snurrade runt
jorden.
Jordens omkrets 42500 km
Först på 1600 talet så började läran om rymden (Astronomin) att
bli accepterad pga Galileo galilei och Newton
Newton kom på gravitationskraften = alla föremål påverkar
varandra genom en sorts dragningskraft
astronomin utvecklats från en enstaka stjärnkikare till att se
Galaxer väldigt långt bort från oss.
Viktigt att komma ihåg under resan Vad är ett ljusår
Tiden det tar för ljuset att gå från punkt A till B.
Medelavstånd
384000 km
Tar ungefär 1
sek. för ljuset att
nå jorden.
En sväng runt solen först.
Venus
Lite mindre än jorden
Svavelmoln vilket gör tjocka
moln och svavelsyra regn
Det är 470 grader celcius vid
ytan pga växthuseffekten.
Lava flöden vid ytan
Väldigt vulkanisk aktiv.
Jordens tvillingplanet men väldigt
olik.
Merkurius (det stora svarta
järnklotet)

Mycket kratrar
Järnklot utan atmosfär.
Solen är en
stjärna.
330 000 ggr
större än jorden
Fusions process.
Väte blir till
helium osv
I kärnan är det c:a
16 miljoner
grader
8 ljusminuter till
jorden
Vi rundar solen och beger oss förbi
jorden till mars vår grannplanet.
Endast en tiondels så stor som jorden
Sonder har landat på mars
NASA planerar att åka på en
bemannad tur till mars.
Röd pga järn som rostat.
Det kan finnas liv på planeten i form
av bakterier vid polerna
Den senaste sonden Phoenix har
hittat vatten på mars. Landade maj
2008
Nu kommer vi till Asteroid bältet
Mellan mars och
jupiter
många relativt små
klumpar av järn
Troligen en rest av två
planeter som krockat
GASJÄTTARNA Jupiter
Jupiter: Den största planeten i vårt
solsystem
Stormen (fläcken) är tre gånger så stor
som jorden
Består av gas
Har flera månar mest känd är Europa
Europa är känd eftersom där ligger is.
Forskare tror att det finns liv under isen.
Saturnus
Består av gas den
med.
Har ringar av månar
som krockat
Uranus
Denna planet ligger på
rygg
Består av gas.
Den gröna planeten
Neptunus
Består av gas med väldiga
stormar större än jupiter.
Har flera månar mest känd är
Triton
Triton har kvävevulkaner då
det är så kallt att kväve blir
flytande.
Nu åker vi ut från våra planeter
Kuiper bältet och oortsmoln
Nu ger vi oss ut ifrån vårt
planet system och in i ett
kometmoln som finns
runt solen.
Kuiper bältet och
oortsmoln
Befinner sig 1
ljusår från solen
Kometer är klot av frusen
is.
När vi ser dem från
jorden ser de ut så här (ex
Halebopp)
Vår närmaste stjärna
Ungefär lika stor som solen
Ligger 4,2 ljusår från solen
Det komiska är att denna stjärna ser vi inte från jorden med blotta ögat. Den är helt
enkelt för liten
En forskargrupp letar just nu efter planeter kring alfa centauri
Vår Galax vintergatan
Ser du som ett band på himlen
en klar natt.
En galax är en stor ansamling av
stjärnor
Diameter på 160000 ljusår
90% av galaxen ser vi inte det är
såkallad mörk materia
Vår närmaste Galax
Andromeda galaxen
2 miljoner ljusår bort
Tillbaka till jorden.



Vi betraktar andromeda galaxen i en stjärnkikare.
Ser andromeda galaxen ut exakt som du ser den
nu?
Vi ser Andromeda galaxen som den såg ut för 2
miljoner år sedan.
Hur långt ut i Universum kan vi se?
Vi kan ”se” den stora smällen
Den stora smällen är det bruset vi kunde höra på de gamla tv
apparaterna ”myrorna”.
Download