Teleskop och Stjärnkikare

Teleskop och Stjärnkikare
En stjärnkikare uppfanns av italienaren Galileo Galilei 1609.
Med hjälp av den kunde han utforska stjärnor, solar, månar
och planeter på ett sätt som ingen tidigare kunnat.
Galilei påstod att jorden rör sig i en bana kring solen.
Eftersom katolska kyrkan ansåg att jorden var universums
centrum hotade de med att bränna honom på bål om han
inte erkände att han tagit fel.
1672 uppfann engelsmannen Isac Newton det första
teleskopet.
Kuriosa
1974 skickade man från ett radioteleskop i Sydamerika ett meddelande mot en stjärnhop i
stjärnbilden Herkules.
Avstånd 25 000 ljusår. Svar väntas om 500 sekler. (500 x 100 år)
Ett ljusår är den sträcka ljuset går genom rymden på ett år.
9 461 000 000 000 km
Bild 1 – Teleskop
Bild 2 - Stjärnkikare