Laboration i Geometrisk Optik, att konstruera ett teleskop och ett

Laboration i Geometrisk Optik, att konstruera ett teleskop och
ett mikroskop
Jonas Björnsson
Syfte
Syftet med laborationen är att utifrån teoretiska kunskaper om hur linssystem fungerar konstruera ett
teleskop och ett mikroskop.
Teori
Den teoretiska grunden till laborationen nns i Physics Handbook samt i kurslitteraturen.
Mikroskopet består av två positiva linser där den första linsen kallas objektiv och den andra
Mikroskop:
okular. De två linserna skall skapa är en virtuell bild i oändligheten av ett objekt som är lokaliserat strax
framför fokus på den första linsen. För att få förstorningen av en bild i oändligheten används vinkelförstorning,
se Physics Handbook där distance of clear vision är
25
cm. Ett standardmått på
∆
är
16
cm.
Det nns två olika enkla teleskop, ett kallas Astronomiskt teleskop och den andra Galileiskt
Teleskop:
teleskop. Den första av dem består av två positiva linser och skapar en inverterad bild medan den andra,
som har en negativ lins som okular, skapar en bild som rättvänd. Egenskaperna som båda dessa teleskop
skall ha är att de skall skapa en bild av ett objekt som benner sig oändligt långt bort. Skillnaden är då att
den vinkelförstorar objektet med följande faktor
M = −fo /fe ,
där
fo
och
fe
(1)
är fokallängden för objektivet respektive okularet.
Material
Ett antal olika linser, linjal och ett optiskt stativ för att fästa linserna på.
Uppgiften
1. Konstruera med hjälp av två linser ett teleskop. Bestäm teoretiskt förstorningen för teleskopet
2. Konstruera ett mikroskop med hjälp av två linser. Bestäm teoretiskt förstorningen för mikroskopet.
Redovisning
Redovisningen sker under laborationen genom att laborationshandledaren kontrollerar att teleskopet och
mikroskopet fungera och att förstorningen är rätt beräknad. Vidare kontrolleras att logboken är förd på ett
korrekt sätt.
1