Solsystemet”

advertisement
Inlämningsuppgift
”Solsystemet”
Bakgrund
Efter en gedigen naturvetenskaplig utbildning jobbar du nu som
astronom. Vi kommer inom snar framtid flytta från jorden till
en annan himlakropp, varför allmänheten i behöver informeras
om vårt solsystem. Ditt första uppdrag har du fått av NASA i
USA och innebär att du ska informera kommuninvånarna i
Landskrona kommun om solsystemet. Du har dessutom fått i
uppdrag att beräkna hur lång tid ljuset från solen behöver för
att transporteras till respektive planet. En sammanställande
rapport ska överlämnas till forskningsledningen inom kort.
Lycka till!
Din uppgift är att
1) beskriva vårt solsystem och göra en inbördes jämförelse mellan de olika
planeterna (t ex storlek, temperaturer, avstånd från solen, gravitation, etc). Är
alla planeter gästvänliga? Finns det liv på andra planeter? Andra förslag på frågor
som du kan försöka besvara är t ex: Vad är det för skillnad på vår sol och
stjärnorna? Kommer vårt solsystem att finnas för evigt?
2) samt att med hjälp av dator beräkna hur lång tid det tar för solens ljus att
nå respektive planet i solsystemet. Beräkna dessutom hur lång tid tar det för
ljuset ifrån en laser att nå månen från jorden? Kommentera dina resultat i en
bifogad bilaga där du även nämner något om ljuset hastighet i vakuum. Tidpunkt
för datorövningen meddelas senare.
Informationskällor
• För att kunna lösa uppgiften bör du utgå ifrån utdelat kopierat material.
• Du bör dessutom komplettera med information ifrån annan litteratur. Glöm ej att
ange litteraturreferenser på den litteratur eller informationskälla (t ex internet)
som använts.
Omfattning och inlämningsdag
• Inlämningsuppgiften ska bestå av minst en A4-sida maskinskriven text (max
tre sidor text). Tänk dessutom på att relevanta figurer och/eller diagram/tabeller
kan bidra till att göra uppgiftens innehåll mer intressant för läsaren.
• Lämnas in senast: _______________________ i samband med lektionen eller i
Thomas Granhälls fack på Selma Lagerlöfgymnasiet.
Ämne: Naturkunskap A
Handledare: Thomas Granhäll
Download