Universum för nyfikna

advertisement
Universum för nyfikna
• Först skapade Gud
hårdrocken…
• …sedan skapade
djävulen Ozzy
• Till slut skapade
Ozzy Universum!
• Och ni är nyfikna…
En typisk plats i universum är:
Jättetom
Jättemörk
Jättekall
Läran om universum
som helhet = Kosmologi
Astronomi/Astrofysik
behandlar specifika fenomen
i universum
(från solsystemet och utåt)
De största kända strukturerna
(några 100 miljoner ljusår stora) i universum är:
 Kosmiska filament
 Kosmiska ”Voids”
(tomrum)
Näst största strukturerna är: ”Superhopar”
(d.v.s. hopar av hopar av galaxer)
T.ex. den ”stora
attraktorn” som vi
och vår galax
kommer att slukas
av i en avlägsen
framtid
Därefter i storlek: Galaxhopar
(system av många galaxer som hålls samman av gravitationen)
Universum!...
Galaxer:
(ca 100.000 ljusår stora, med runt 100 miljarder stjärnor)
Spiralgalaxer
Elliptiska galaxer
Irreguljära galaxer
Vår galax kallas Vintergatan (Milky Way)
och är en spiralgalax
Stjärnor
•Jättar
Normala
Små
Jämför solens storlek
(”Sun”) med de andra!
Möjliga slutprodukter av stjärnorna
(efter ökande massa hos den döende stjärnan)
Vit dvärg
Neutronstjärna
Svart hål
Vårt solsystem
Solen innehåller mer än
99% av totala massan
Jorden
Vårt hem i
kosmos!
Jorden är ett MYCKET speciellt ställe!
• Gott om tunga grundämnen
(jfr. universum: 75% Väte, 25% Helium!)
• Varmt (lagom)
• Flytande vatten
• Enda stället som säkert har liv
• Intelligent?...
ALLT vi känner till beskrivs av
enbart FYRA naturkrafter:
Gravitation
Elektromagnetism
Stark kärnkraft
Svag kärnkraft
Partikelfysik
Vilka är Universums
minsta ”byggstenar”?
Förvånande nog finns det en djup koppling
mellan det allra största (kosmologi)
och det allra minsta (partikelfysik)!
Kopplingen mellan partikelfysik och
kosmologi beror på att Universum en
gång var mycket litet…
Tastes
like
chicken!...
Lagarna för de minsta elementarpartiklarna
bestämde därför hur det tidiga Universum skulle
utvecklas
THE END
Download