The appropriate management of localized prostate

Urologiska kliniken
Angående finansiering av Sabina Davidssons doktorandtjänst.
Sabina Davidsson har en doktorandtjänst på urologkliniken, med temat infektion och
inflammation som etiologi till prostatacancer. Sabinas två första år finansierades med ett
Cancerfondsanslag för projektet infektion och inflammation vid prostatacancer. Detta anslag
förnyades tyvärr inte av Cancerfonden 2010, varför vi nu saknar en direkt finansiering för
Sabina under 2011. Vi försöker lösa finansiering genom att söka lokala fonder som nyckeln
och särfonderna, samt låna från andra projekt. Målet är att göra en ny Cancerfondsansökan
under 2011, med som vi hoppas bättre resultat.
Örebro 2011-08-09
Ove Andrén
Verksamhetschef
Urologiska kliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro
[email protected]