Styrelsemöte FNUF Skåne 29/8 2012 hos Sabina Sabina skrev

advertisement
Styrelsemöte FNUF Skåne 29/8 2012 hos Sabina
Sabina skrev protokollet
Post till FNUF Skåne
-
Ungdomssatsning i Gävle och Västerås, Johan är ombedd att bli referensperson och vill gärna
tacka ja.
-
Flera erbjudanden om utbildningar har kommit in, från Leader Academy LSU,
Jämställdhetseffekten/Crossing Boarders, HBTQ+normer, medlemsutveckling.se. Ingen
närvarande kan gå utbildning just nu, dels eftersom de ofta är på dagtid samt för att de är ett
stort åtagande då de beräknas ta 2 timmar om dagen. Men vi vill gärna planera för det inför
våren samt internutbilda oss som tex i delegationsordningsdiskussionen som ska ske i
Falkenberg.
-
Söka pengar från Projektpolen för 1 september.
-
Vinterkonferens och marknad i Jokkmokk med danskarna, 4-7 februari 2013, Stina kontaktar
Sören Würtz, [email protected], ca 400 kr/dag.
-
Vinterträff i Oslo 1-3 februari 2013, FNUF Norge bjuder in, ca 1900 NOK.
Julgruppsplaner datum ?
Vi vill göra världens största julgrupp! Men flera frågor diskuterades: Vad är en julgrupp? Ska växterna
vara exoter som blommar trots att de inte har säsong? Klarar de sig utomhus? Kan vi ha julgruppen
på Emporia? Vi diskuterar vidare under Falkenbergshelgen. Sabina skickar in ansökan om
delfinansiering om 12.500 från Projektpolen vilket innebär att vi åtar oss att bjuda in deltagare från
minst två nordiska grannländer.
Oktoberresan 13-14 okt i Falkenberg
Bastu i Falkenberg med samtal om delegationsordningen samt julgruppsplanering. Johan skickar ut
inbjudan. Resor blir med tåg. Vi vadar ut till bastun och lagar egen mat på dess tak. Vi kan vara ca 10
st.
Söka pengar
-
Projektpolen ger delfinansiering till projekt med deltagare från tre nordiska länder samt med
för norden relevant tema.
-
NORDBUK, Nordic Children's and Youth Committee, awards grants for cooperation among
organisations and groups and for youth projects.
-
Projektbidrag är från Svenska FNUF.
Download