Lokal Pedagogisk Planering i engelska för år 6

advertisement
Lokal Pedagogisk Planering i engelska för år 6
Höstterminen 2012, vecka 41 – 43
”My world”
Varför vi ska arbeta med det här:
Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att på engelska
läsa och förstå, lyssna och förstå, skriva, tala och samtala. Det gäller här i första hand att
anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
Det här kommer du att få undervisning om:
- Hur man skriver brev på engelska.
- Hur man presenterar sig själv.
- Olika ord och fraser som är användbara.
- Att tala inför andra på engelska.
- Att genom olika strategier kunna formulera sig i tal och skrift.
Det här ska du lära dig:
-Att översätta ord och fraser från engelska till svenska och svenska till engelska.
-Att svara på, samt ställa frågor muntligt och skriftligt under varandras presentationer.
-Att presentera dig själv och sin värld.
-Hur du kan förklara ett ord på engelska när du inte vet vad det heter.
Så här kommer vi att arbeta:
-Vi kommer att arbeta med att i första hand skriva ett längre brev som ska presenteras inför
klassen.
-Vi kommer att arbeta med att ställa frågor till varandra och att svara på frågor.
- Vi kommer ha ett läxförhör på relevanta ord att kunna.
Så här kommer dina kunskaper att bedömas:
- Läxan förhörs skriftligt.
-Du ska lämna in brevet till mig samt göra en presentation inför klassen.
-Jag bedömer kontinuerligt under lektionerna hur du arbetar och lär dig, att du utifrån din
förmåga använder engelska vid talövningar och genomför de skriftliga uppgifter du får.
Läro- och kursplanemål
Följande är taget direkt ur Lgr 11, från kunskapskraven i engelska för år 6
•
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i
lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
•
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt
och begripligt med fraser och meningar.
•
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med
ord, fraser och meningar.
•
Eleven kan dessutom välja och använda sig av någon strategi som löser problem i
och förbättrar interaktionen.
Download