Lokal Pedagogisk Planering (LPP)i svenska/grammatik

Lokal Pedagogisk Planering (LPP)i svenska/grammatik och språklära
Ansvarig pedagog: Ann-Marie Gustafsson och Anna-Lena Wennberg
Ämnesdel/Tema/Tidsperiod: vt 2012
Övergripande kunskapsmål
Kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Lokala mål
Kunna rabbla alfabetet
Kunna skriva enkla meningar med stor bokstav och punkt.
Kunna skriva enkla frågor med frågetecken.
Kunna tre vanliga synonymer, motsatsord och sammansatta ord.
Veta när frågetecken och punkt används.
Kunna att man delar in alfabetet i konsonanter och vokaler.
Kunna några vanliga frågeord, tex var, när och hur
Arbetsmetod (fakta, förståelse, analys, individ, grupp, klass)
Genomgångar i grupp/helklass
Spela spel
Övningsuppgifter i grupp och individuellt
Skriva egna texter t.ex. till bilder, serier eller sagor.