Vokaler och konsonanter?

advertisement
Vokaler och konsonanter?
Alfabetet har 29 bokstäver:
9 av dem är vokaler och resten är konsonanter.
Man kallar 4 av vokalerna för hårda och 5 för mjuka.
Det beror på hur de låter och hur man formar dem med munnen.
Prova att säga de hårda vokalerna och sen de mjuka så märker du hur
din mun formas på olika sätt.
Vokalerna kan ha olika ljud. De kan låta som i alfabetet, långt aaaaaa,
eller inte alls som i alfabetet, kort á.
Exempel långt: tal, kal, mal, du kan hålla ut länge på aaaaaa.
Kort blir i stället tall, kall, mall, Du kan inte hålla ut länge på a.
Prova själv hemma.
Lär dig vilka bokstäver som är vokaler och att resten av
bokstäverna i alfabetet kallas konsonanter.
Download