February 11, 2016
Kap. 21: toner och musik
periodiska signaler -> Fourieranalys!
Musikinstrument, vokaler
Rösten
· frekvensen av tonande ljud kommer från stämbanden
snabb översikt av spektrum
· tonhöjd
· tonkvalitet, klangfärg
Örat gör en fourieranalys:
olika frekvenser kommer olika långt in i hörselsnäckan
(cochlea, koklea)
· pulser i lufttrycket ➔ många övertoner
· munnen är en resonanshåla
· olika vokaler har olika formanter -frekvensområden
February 11, 2016
Musikinstrument
·
·
·
·
strängar på klangbräda - stående vågor i strängen
luftkolumn i pipa - öppen eller täckt
slaginstrument
elektroniska instrument