pressmeddelande från musik mot cancer 2014-09

advertisement
PRESSMEDDELANDE FRÅN MUSIK MOT CANCER 2014-09-17
NY FÖRENING SKA SAMLA IN PENGAR TILL BARNCANCERFONDEN OCH
BARNAVDELNINGEN PÅ NÄL
Musik mot Cancer är en ideell förening som under sommaren bildats av
ideella krafter. Ändamålet är att samla in pengar för donationer till
organisationer som främjar arbetet mot cancer på olika sätt. I år kommer
föreningen att donera medel till Barncancerfonden Väst och Barnavdelningen
23 på NÄL.Initiativtagaren till föreningen är Jan Sjölund, tidigare delägare av
JSL Sound i Trollhättan.
Cancer är ju något som tyvärr drabbar alla på något vis. Någon inom familjen
insjuknar, en kompis, ja, alla har vi någon som vi vet lider av sjukdomen. Jag
kände att jag ville göra något för alla dessa som drabbas direkt eller indirekt.
Och då kom jag på idén att sätta samman en grupp som brinner för ändamålet.
Tillsammans har vi nu skapat en familjedag där artister kommer att uppträda
och det kommer att auktioneras ut signade musikinstrument. Vi vill att dagen
ska bli ett bra sätt att uppmärksamma sjukdomen på.
Den 16 november 2014 anordnar föreningen en stor familjedag på Folkets hus i
Trollhättan. Flera artister kommer att uppträda på stora scenen, en stor
musikauktion kommer att äga rum där massor av musikinstrument som är
signade av ett flertal olika artister ropas ut, flera musikaffärer säljer prylar på
plats och privatpersoner får möjlighet att sälja sina musikprylar. Vill man bli
medlem i föreningen går det att bli det på plats denna dag.
Mer information om föreningen, programmet för dagen och auktionen hittas
på hemsidan: www.musikmotcancer.se
KONTAKT:
Jan Sjölund, ordförande för föreningen: 0705-28 80 04,
[email protected]
Download