Nätverket mot cancer välkomnar Barncancerfonden

advertisement
Nätverket mot cancer
välkomnar
Barncancerfonden
Källa: Nätverket mot cancer
11 Dec 2014
Nätverket mot cancer välkomnar Barncancerfonden. Tillsammans säger vi ja till en
likvärdig vård och rehabilitering i Sverige för alla cancerberörda.
Genom Barncancerfondens medlemskap utökas Nätverket mot cancer med kunskap
och erfarenhet av cancer hos barn och unga vuxna. Nätverket mot cancer företräder
genom sina medlemsförbund ett brett antal cancerdiagnoser och drygt 25 000
cancerpatienter.
– Som ordförande gläder jag mig mycket åt att vi tillsammans blir en ännu starkare
röst i vårt påverkansarbete för cancerdrabbade, säger Katarina Johansson.
– Som medlem i Nätverket mot cancer så kommer Barncancerfonden att fortsätta
arbeta för att de barn och familjer som drabbas av cancer i alla delar av landet få
likvärdiga möjligheter till råd, stöd och information under och efter sin
behandlingstid, säger Anders Peterson, ansvarig för Råd och stöd på
Barncancerfonden.
Barncancerfonden arbetar också för att:
Skapa möjligheter för det drabbade barnet och dess familj att hantera sin förändrade
livssituation
Uppnå ett likvärdigt omhändertagande över hela landet, både lokalt, regionalt och
nationellt
Arbeta för likvärdig cancervård och rehabilitering för barn och ungdomar nationellt
Arbeta för att förbättra förutsättningarna för forskning och kliniska studier gällande
barn med cancer
Under 2014 har Nätverket mot cancer utökats med flera medlemmar, både
nationella organisationer, lokala medlemsföreningar samt stödmedlemmar.
Medlemmar: Barncancerfonden (representerar de sex regionala
barncancerföreningarna), Blodcancerförbundet, ILCO Tarm- uro- och
stomiförbundet, Lungcancerförbundet Stödet, Mag-och tarmförbundet, Nätverket
mot gynekologisk cancer, Svenska hjärntumörföreningen och Svenska
Ödemförbundet. Under 2014 har vi även utökats med lokala patientföreningar och
ett flertal individuella stödmedlemmar. Vi stödjer arbetet med att bilda
Cancerföreningen PALEMA, en organisation för patienter och närstående med
cancer i övre mag-tarmkanalen, lever och pankreas. Tillsammans är vi en stor
cancerorganisation med drygt 25 000 medlemmar.
Nätverket mot cancer är ett samarbete mellan cancerprofilerade patientföreningar
och intresseorganisationer på nationell nivå. Vi arbetar för att lyfta viktiga
gemensamma frågor som gäller cancervården i Sverige. Våra huvudfrågor är
cancerprevention, en rättvis cancervård och patienträttigheter. De
riksorganisationer som ingår är:
Barncancerfonden (representerar de sex regionala barncancerföreningarna),
Blodcancerförbundet, ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Mag- och
tarmförbundet, Lungcancerförbundet Stödet, Nätverket mot gynekologisk cancer,
Svenska hjärntumörföreningen samt Svenska Ödemförbundet
www.natverketmotcancer.se
Download