Baka med hopp - Zeelandia AB

advertisement
Baka med hopp,
låt oss tillsammans bekämpa barncancer!
Varje år blir 300 barn i Sverige sjuka i cancer. Ungefär 80 % överlever. Det är bra, men inte tillräckligt.
Cancerforskningen är helt beroende av gåvor från företag och privatpersoner. Därför stödjer nu Sveriges
Bagare & Konditorer, SBK, tillsammans med branschens leverantörer Barncancerfonden. Från och med nu
kan dina goda bröd, tårtor och bakelser hjälpa till att bekämpa barncancer.
Från och med nu börjar vi Baka med hopp!
Därför ska du stötta Barncancerfonden
Förutom att du stöttar Barncancerfonden så visar erfarenheterna
hittills att de konditorier/bagerier som använder kampanjmaterialet ökar sin försäljning märkbart. Folk tycker om att göra
en god gärning och skänka pengar till Barncancerfonden, samtidigt som de får njuta av goda bakverk.
Du kan välja ut bakverk ur ditt sortiment som du gärna vill att
folk ska prova. Det kan gälla nyheter i sortimentet eller bakverk
som ger dig extra god lönsamhet.
Genom att använda kampanjmaterialet sticker bakverken ut i
disken eller ur hyllan, de syns, och skapar impulsköp. Då ökar du
din omsättning! Detta är en win win-situation, eller hur? Alla
nöjda, du, kunden och barnen som drabbats av cancer. En god värld!
Kampanjmaterial
Genom detta nya samarbete, som ersätter tidigare samarbete
med Victoriafonden och Princesstårtans vecka, kan dina goda
bröd, tårtor och bakelser hjälpa till att bekämpa barncancer.
Med specialdesignade tårtbrickor, brödgördlar och chokladsigill
är ambitionen dels att hjälpa Barncancerfonden att nå målet
100 % överlevnad, dels att hjälpa Sveriges bagare och konditorer
att öka sin omsättning.
Undersökningsföretaget Novus har gjort en undersökning som
visar att fyra av tio svenskar vill ge pengar till Barncancerfonden när de tillfrågas om vilken av de 20 största välgörenhetsorganisationerna de vill stödja. Det pekar på att SBK valt rätt
samarbetspartner om man ser det ur bagerierna försäljningssynvinkel. En annan fördel med att vi valt Barncancerfonden
är att vi får ett betydligt bättre marknadsföringsstöd av
Barncancerfonden än av exempelvis Victoriafonden. Barncancerfonden är betydligt aktivare med marknadsföring, bl.a. med
TV-reklam, vilket ger en betydande draghjälp till bageriernas
och konditoriernas egna aktiviteter.
En stor fördel med det kampanjmaterial som SBK tagit fram
tillsammans med Barncancerfonden är att det kan användas
precis när det passar dig som driver ett bageri/konditori. Det
är tidlöst till skillnad från exempelvis Princesstårtans vecka. Du
väljer helt själv när du vill aktivera dig, hur länge du vill hålla på
och med vilka produkter. Nu kan du aktivera det tårtsortiment
du vill, de bakelser du vill och de bröd du vill, med det kampanjmaterial du vill. Materialet kan du köpa från oss.
Bilderna visar det material i form av tårtbrickor, brödgördel och
chokladsigill som har tagits fram av SBK och som vi branschens
leverantörer lagerhåller för er bagare och konditorer. Du ser
också bilder på det skylt- och reklammaterial som skickas ut till
alla bagerier och konditorier. Detta hjälper dig att marknadsföra dina aktiviteter för Barncancerfonden. Behöver du mer
reklammaterial så hör av dig till oss.
bricka. Det är dessa pengar som sedan genom oss leverantörers
försorg skänks till Barncancerfonden.
Sortimentet ser ut på följande sätt och har följande artikelnummer
hos oss på Zeelandia. Priserna är de samma från alla oss leverantörer.
Du köper alla delar i kampanjmaterialet till självkostnadspris av
oss, med ett tillägg på 3 kr/sigill, 5 kr/brödgördel och 10 kr/tårt-
Kan en tårta
göra nÅgon frisk?
om är
Bröd s LIGT
än VAN
godare
Genom att köpa det här brödet stödjer
du Barncancerfonden med 5 kr.
Bakat
med
hopp
Genom att köpa det här brödet stödjer
du Barncancerfonden med 5 kr.
Bakverk som är
bra för hälsan
Bakat
med
hopp
Här bakar vi med hopp.
du köper en av våra utvalda
Det betyder att varje gång
fonden med 10 kr.
tårtor så stödjer du Barncancer
Genom att köpa det här brödet stödjer
du Barncancerfonden med 5 kr.
Bakat
med
hopp
Genom att köpa det här brödet stödjer
du Barncancerfonden med 5 kr.
lda
av våra utva
hopp.
köper ett
r vi med
gång du nden med 5 kr.
Här baka
der att varje
cancerfo
Det bety
jer du Barn
bröd så stöd
Här bakar vi med hopp.
Det betyder att varje gång
du köper ett av våra utvalda
bakverk så stödjer du Barncancer
fonden med 3 kr.
Art.nr
Produkt BCF
3524
3525
3526
3527
Tårtbricka 25 cm
Tårtbricka 28 cm
Chokladsigill
Brödgördel
Zeelandia AB
Elvägen 4, 443 61 Stenkullen
Tel 0302 252 00, [email protected]
www.zeelandia.se
Antal/förp
Kundpris/förp
Kundpris/st
Varav bidragsdel till BCF
25 st
25 st
112 st
50 st
302 kr
302 kr
470 kr
301 kr
12,08 kr
12,08 kr
4,20 kr
6,02 kr
10 kr
10 kr
3 kr
5 kr
Download