Ett varmt tack

advertisement
Ett varmt tack
Tack vare ert engagemang som Vänföretag till Barncancerfonden kan vår forskning
rädda ännu fler liv och skapa ännu bättre behandlingsformer. Och inte minst ge drabbade
barn och deras familjer en bättre livskvalitet.
Idag överlever tre av fyra barn som har cancer. Nästan en tredjedel av all barncancer
består av tumörer i hjärnan. Därför har vi beslutat att, parallellt med den vanliga verksamheten, lägga ner stora resurser på uppbyggnaden av ett så kallat neuralt nätverk. Med
andra ord bidra med mer pengar till forskning om hur man behandlar och tar hand om
barn med nerv- och hjärntumörer.
Som ni säkert vet, finansierar Barncancerfonden ungefär 90 % av all forskning kring
barncancer som sker i Sverige. Verksamheten är helt beroende av frivilliga gåvor från
privatpersoner och företag.
Så ännu en gång ett varmt tack för ert livsviktiga stöd. Det betyder mycket för oss på
Barncancerfonden och ökar möjligheten att nå vårt övergripande mål; att alla barn som
drabbas av cancer ska bli friska igen och leva fullgoda liv.
Varmaste hälsningar,
Olle Björk
Professor och generalsekreterare för Barncancerfonden
Box 5408, 114 84 Stockholm (Banérgatan 16) Telefon 08-584 209 00 Fax 08-584 109 00 Org nr 802010-6566
Pg 90 20 90-0 Bg 902-0900 www.barncancerfonden.se
Download