DINA BEN RÄDDAR BARN

advertisement
DINA
BEN
DINA BEN
RÄDDAR
RÄDDAR BARN
BARN
SPIN OF
HOPE 2016
Den 23 nov släpps cyklarna för bokning. Du är väl med?
SPIN
HOPE
Passa på att utmana dina arbetskamrater, grannar, kompisar och sätt ihop ett lag på max
Anmäl
dig idag!
idag!
Kom
oss
håll
igång
tillsammans
12
personer.
Tillsammans
ska
nioch
hålla
tramporna
snurrande
under
12 timmarmed
med dina
hjälp
Anmäl
dig
Kom hit
hittill
till
oss
och
håll
igången
enspinningcykel
spinningcykel
tillsammans
med
av
Friskis
peppande
instruktörer.
Varje
deltagare
cyklar
var
sin
timme.
Mellan
passen
dina kompisar
12 timmar.
Vi håller
instruktörer
ochsamlar
du samlar
ett på max
kompisar
underunder
12 timmar.
Vi håller
med med
instruktörer
och du
ihopihop
ett lag
väntar
fika
för
den
som
vill
fylla
på
med
energi.
Ett
perfekt
tillfälle
att
göra
något
kul
lag
på
max
12
personer.
12 personer.
tillsammans
och
samtidigt
bidra
till
ett
gott
och
viktigt
ändamål!
Spin of
Spin
of Hope
Hope körs
körspå
påett
ett 100-tal
100-talanläggningar
anläggningarrunt
runtom
omi landet
i landetmed
medmålet
måletatt
attsamla
samla in 5
Alla
intäkter kronor
går till för
Barncancerfonden
ochcancer.
målet är
att
samla
in totalt 5 miljoner för att
in
4
miljoner
att
stödja
barn
med
Vi
ses
i
sadeln!
miljoner
kronor
för
att
stödja
barn
med
cancer.
Vi
ses
i
sadeln!
stötta barn med cancer.
NÄR & VAR? Lördagen den 2 april 2016 kl 07.00-19.00 på Friskis&Svettis Valhall.
NÄR?MÅNGA? 1–12
Lördagen
den 28 mars 2015 kl 07.00-19.00
HUR
personer/lag
HUR
MÅNGA?
1–12
personer/lag
HUR MYCKET? Startavgiften är 1500 kr/lag eller 3000 kr för Guldcykel.
HUR MYCKET? Startavgiften är 1‰500 kr/lag och hela beloppet går till Barncancerfonden
LÄS
MER PÅ spinofhope.se
Intresserad av en Guldcykel? Läs mer på spinofhope.se
Stötta
Barncancerfonden
lite extra - välj Guldcykel 3000 kr/lag. Ni får en guldbadge att
LÄS MER
PÅ
spinofhope.se
fästa på träningströjorna och det syns på hemsidan att ni valt Guldcykeln.
PARTNER:
Andra sätt att bidra: Köp en drop-in-plats och cykla en timme för 125 kr. Jobba med
eventet. Skänka lotteripriser, give-aways eller något ät- och drickbart för deltagarna.
Har du frågor? Vill du bidra? Kontakta Ulf Lindberg
E-post: [email protected], Tel: 0707-54 24 00
PG 90 20 90-0
www.barncancerfonden.se/1309389974
Download