Pressmeddelande 0912xx

advertisement
Pressmeddelande 091210
Barncancerfonden delar ut 50 miljoner i forskningsanslag:
Forskare ska studera om dataspel förbättrar inlärning hos barn med cancer
Kan cancerdrabbade barn få förbättrad kognitiv förmåga genom att spela dataspel? Det ska ett av de 63
forskarprojekt som i dagarna beviljats forskningsanslag från Barncancerfonden ta reda på. Forskargruppen
får nu 1,5 miljoner kronor för att studera om skolbarn som haft hjärntumör kan öva upp sin kognitiva
förmåga genom att spela Nintendo Wii.
Varje år drabbas cirka 100 barn och tonåringar i Sverige av hjärntumörer. Sjukdomen och behandlingarna
leder ofta till komplikationer som minnes-, inlärnings- och koncentrationssvårigheter. Därför satsar
Barncancerfonden nu 1,5 miljoner kronor på ett projekt där dataspelet Nintendo Wii ska hjälpa barn som
har haft hjärntumörer att förbättra inlärningen.
– Vi är otroligt glada och tacksamma över stödet, säger Ingrid Emanuelson, barnneurolog och projektledare
för forskargruppen. Vi hoppas att vår forskning kan underlätta framtiden för alla de barn som drabbas av
kognitiva svårigheter efter cancersjukdom och behandling.
Totalt ska cirka trettio skolbarn från Göteborg vara med i projektet som löper på tre år. Deras aktivitetsnivå
mäts när de spelar Nintendo Wii i hemmet. Det allra viktigaste är att barnen hålls aktiverade och har roligt.
Vid varje speltillfälle deltar en personlig coach via en webbkamera för att stimulera och peppa barnen. Efter
periodens slut görs en utvärdering hur dataspelandet har påverkat barnens minne och inlärning, jämfört
med en grupp som fått traditionell rehabilitering.
– Tidigare har denna typ av rehabilitering varit fokuserad på att barnen ska klara sig i vardagen och leva
med sitt handikapp. Detta projekt lägger i stället fokus på att lindra effekten av barnens hjärnskada vilket
känns oerhört viktigt, säger Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden.
Något liknande forskningsprojekt har aldrig tidigare gjorts på barn. Däremot har positiva forskningsprojekt
gjorts på möss. Möss som fick springa i hjul så ofta de ville fick fler stamceller i hjärnan och lärde sig
uppgifter fortare än de möss som hade normal aktivitet.
Barncancerfonden finansierar 90 procent av all barncancerforskning i Sverige. Detta projekt, som löper på
tre år, är ett av 63 nya projekt som Barncancerfonden i dagarna beviljat anslag för. Bara i år beviljar
Barncancerfonden 50 miljoner kronor i nya projektanslag. Sedan starten har Barncancerfonden bidragit
med nästan en miljard kronor till barncancerforskningen.
Bilder finns att ladda ner på www.barncancerfonden.se/pressbilder
I forskargruppen ingår även:
Birgitta Lannering, professor och överläkare, Barncancercentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Daniel Arvidsson, nutritionist och Med Dr, Lunds universitet
Magnus Sabel, specialistläkare, Barncancercentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Anette Sjölund, konsultsjuksköterska för barn med hjärntumör, Barncancercentrum, Drottning Silvias barn- och
ungdomssjukhus
Jurgen Broeren, Med Dr och leg. arbetsterapeut, Med. Rehab. Kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Jean-Michel Saury, Fil Dr, Regionhabiliteringen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
Klas Blomgren, professor och specialistläkare, Barncancercentrum, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus
För mer information, kontakta gärna:
Johanna Perwe, presskontakt Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 35
E-post: [email protected]
Ingrid Emanuelson, docent och överläkare vid Regionhabiliteringen vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,
Göteborg
Telefon: 0708-98 93 55
E-post: [email protected]
Om Barncancerfonden
Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Tre av fyra överlever. Vår vision är en värld där barncancer inte är
något att oroa sig för. En värld där alla barn som insjuknar i cancer blir friska. Med gåvor från privatpersoner och företag
finansierar Barncancerfonden cirka 90 procent av all barncancerforskning i Sverige. Barncancerfonden är godkänd av Svensk
Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20
90-0. Tack för ditt bidrag.
Download