Checklista vid musikarrangemang

advertisement
Checklista vid musikarrangemang
Checklista:
o Idé.
o Vem gör vad?
o Behövs det polistillstånd? Sök det i tid! Du kan få hjälp på polisens
hemsida.
o Sök pengar.
o Gör en budget.
o Boka lokal.
o Boka artister.
o Boka ljud/ljustekniker.
o Behövs det vakter?
o Börja marknadsför (Affischer, annonser, Facebook etc.)
o Tidsplan för konsertdagen (se till att det finns tid för ljud/ljusteknikern,
reptider etc.)
o Vad behöver artisten/banden? Vad behövs i t.ex. sladdväg?
o Reka lokal.
o Ordna biljettförsäljare, serveringspersonal/folk som säljer fika och övrig
personal som kan tänkas behövas.
o Ordna hämtning artister/skicka ut vägbeskrivning.
o Ordna folk som kan hjälpa till att städa.
o Lista fribiljetter.
o Fixa tackpresent, blommor, något ur UNF-shoppen?
o Affischering vid konsertlokalen.
o Dubbelkolla så att artisterna ljud/ljusteknikern och övrig personal har
koll på läget.
o Frukt, dricka, kaffe till artister
o Konsert
o Utvärdering
Download