Intäkter Utgifter Belopp Status/kommentar Belopp Status/kommentar

advertisement
Budgeten räknas på 4 tillfällen
X-klubben, budget för
höstsäsongen 2013
Intäkter
Belopp
Status/kommentar
Bidrag/stöd
Statens Musikverk
Region Apelberga
Hippalunds Kommun
Svensk Jazz
Musik i Syd
Kulturbryggan
LEADER
Sparbanksstiftelsen
Sponsorer
Studieförbund
Kulturhuset i Hippalund
Totalt, bidrag/stöd
50000
15000
10000
10000
8000
7000
7500
10000
10000
14500
12000
154000
Sökt belopp
Planerar söka
Beviljat
Sökt belopp
Planerar samarbete
Planerar söka
Planerar söka
Beviljat
Planerar söka
Samarbete för lån av teknik och utrustning såsom PA, förstärkare med mera
Kulturhuset står för hyran vid tillfällena.
Försäljning
Biljettintäkter
Totalt, försäljning
6000 Räknat på 30 betalande gäster per gång, 4 tillfällen och ett entrépris på 50 kronor
6000
TOTALT, INTÄKTER
Utgifter
160000
Belopp
Status/kommentar
Artister
Arvode för musiker
Resor
Boende
Mat och dryck
Loge
Moms för utländska artister (15%)
Totalt, artister
40000
10400
14400
1600
400
0
66800
Räknat på 16 musiker som får 2500 kr var (i genomsnitt 4 musiker per tillfälle)
Räknat på 1 band från Göteborg, 2 från Stockholm och 1 övrigt
Räknat på 900 kronor per person och 16 musiker, efter priser hos Perssons Hotell
Räknat på 100 kr per musiker och 16 musiker
Tilltugg i logen, räknat på 100 kronor per tillfälle
Vi kommer inte att boka några utländska artister den här säsongen
6000
5000
1000
1500
2000
15500
All marknadsföring och kommunikation utåt
Formgivande av grafisk profil för hemsida, sociala medier och tryckt material såsom program, menyer, affischer osv (4000+moms)
Dokumentation av musikverksamheten sker genom bilder, film och text som publiceras på hemsida och sociala medier mm
Anlitande av affischerare, för hela säsongens affischer
Tryck av 1000 affischer och 1000 flygblad. Räknat efter priser hos tryckis.com
Marknadsföring
Arbete med marknadsföring
Grafik
Dokumentation
Affischering
Tryckkostnader
Totalt, marknadsföring
Personal
Ansvarig producent
Bokare
Konsertvärd
Totalt, personal
16000 Producent med övergripande ansvar för klubben - inför, under och efter ett arrangemang och sköter kontakt med alla samarbetspartners och ansökningar.
12000 Bokning av alla artister och DJ’s, samt ansvar över säsongens program
7500 Värd som finns på plats och är ansvarig för att allt flyter på, samt ansvarig för artisterna. Räknat på 1500+moms per tillfälle
35500
Teknik
Utrustning
Ljudtekniker
Totalt, teknik
4000 För hyra av teknikutrustning och instrument
15000 Räknat på 3000+moms per tillfälle
19000
Administration
Porto och liknande
Ekonomihantering
Revisor
Totalt, administration
200 Skickande av kontrakt och dylikt
7000 Ekonomiansvarig som sköter all bokföring samt huvudansvar över projektredovisning.
4375 Räknat på ett pris på 3500+moms för bortlämning av bokföring för hela året
11575
Övrigt
Hyra
Stimavgifter
Totalt, övrigt
TOTALT, UTGIFTER
10000 Kulturhuset står för vår hyra (2500 kr per tillfälle)
2002 För avgifter gällande livemusik
12002
160377
Download