Livslust och tónleikur

advertisement
www.musikvasternorrland.se
Toner som
leker!
Musik som förenande språk
Livslust och tónleikur
Från uråldrig ton till moderna klanger, med två musiker som utmanar sig
själva och dig som lyssnar.
PRODUKTIONSUPPGIFTER
Tónleikur är fornnordiska och betyder musiker, en som leker med toner,
på Isländska betyder det konsert. Musiken tar vid där orden tar slut.
Musiken är universell.
Flöjter, pipor, kontrabasblockflöjt, slagverk :
När Göran Månsson och Anders Hagberg träffas för att spela testar
och leker de fram ljud och klang med sina olika blåsinstrument. Med
modern teknik kan de tänja tonerna och dess möjligheter. Under sina
resor, på var sitt håll, har de upptäckt musikens likheter. Från Indien till
samiska lappmarker, från Grönland till Japan – likheterna är slående.
Musiken förenar snarare än skiljer oss åt.
Göran och Anders är mycket professionella, erfarna musiker som gärna
gör workshops. Antal medverkande i workshopen ca 10-50 st. Workshopens utformning kan diskuteras/varieras beroende på gruppens storlek,
ålder och önskemål. Instrumentdemonstrationer, flöjtens historia, hur
ljud blir till, improvisation – vad är det och hur gör man.
Flöjter, saxofon, kontrabasflöjt, mungiga :
Anders Hagberg
Göran Månsson
FAKTA
Spelperiod : Vecka 42
Begränsat antal, beställ snarast möjligt.
Antal bokningsbara tillfällen under spelperiod : 10
Målgrupp : Åk 4 - gymnasium
Längd : 40 min (offentlig är längre)
Publikantal : Max 80
Lokal : Klassrum/scen/aula/gymnastiksal
Scenmått : 4 x 4 m
Bygg- /rivtid : 90 min / 40 min
Pris : 2 400 kr exkl moms
Workshop som tillval : 1 500 kr
KONTAKT
Anna Zachrisson, 060-658 54 87
[email protected]
Med reservation för eventuella ändringar.
16
0
2
n
e
t
s
ö
h
Download