AT-läkaren skall själv ansöka om ledighet för studier vid dessa

advertisement
2014-03-19
AGENDA 2014
* AT-läkaren skall själv ansöka om ledighet för studier vid dessa
utbildningstillfällen!
Intro-veckor
V
V
V
V
7
21
35
47
10/2 - 14/2
19/5 - 23/5
25/8 - 29/8
17/11 - 21/11
*Försäkringsmedicinska dagar, 24/4, 18/9, 20/11,
kl 8.30 – 16, Trumpeten, NÄL
*AT-Forum: 23-24/10
Genomförs under första året, se särskild deltagarlista.
*Ledarskapsutbildning: HT 9-10/10 (internat) + 14/11 Flygeln
Genomförs under 2:a året, se särskild deltagarlista.
*AT-stämma: 27-29/3 – genomförs under 2:a året.
*AT-resa: V 36, 3-7/9 -genomförs under sista året.
AT-kollegium(13.30-16.30)
6/2
Tuppen, NÄL
8/5
Kräftan, U-a
18/9
Tuppen, NÄL
4/12
Kräftan, U-a
Består av 2 delar:
AT-genomgång 13.30-15.00 för
AT-chef, AT-lärare, SR,
AT-samordnare
Utbildningsmöte 15.00-16.30
AT-läk är välkomna till detta möte!
AT-Dagar (08.00-17.00)
10/4
15/5
25/9
13/11
12/12
Infektion
APT , ÖNH
Ögon, cerebrala händelser, APT,
Svikt av vitala funktioner
Det goda mötet (halvdag) o APT,
Uddevalla sjukhus Besöksadress: Vintergatan 8 Postadress 451 80 UDDEVALLA
Ägget, NÄL
Ägget, NÄL
Aulan, U-a
Ägget, NÄL
Aulan, U-a
Download