Introduktionsveckor för nya AT

advertisement
Version 2015-10-05
AGENDA 2016
* AT-läkaren skall själv ansöka om ledighet för studier vid dessa utbildningstillfällen!
Introduktionsveckor för nya AT-läkare
v. 7
15/2 - 19/2
v. 21
23/5 - 27/5
v. 35
29/8 - 2/9
v. 47
21/11 - 25/11
Radiologiveckor
AT-läkare som påbörjar sin AT under 2016 har en gruppgemensam placering på radiologen
v. 16 för AT med start v.7
v. 36 för AT med start v. 21
v. 45 för AT med start v. 35
v. 3 2017 för AT med start v 47
* Försäkringsmedicin kl 8.30 – 16.00
18 februari
28 april
22 september
3 november
Genomförs under någon av de första 9 mån men innan psykplaceringen påbörjas
* AT-forum 27-28 oktober
Genomförs under första året.
* Ledarskapsutbildning: x-x (internat) x eller x-x (internat), x
Genomförs under sista året, se särskild deltagarlista. Datum kommer senare
* AT-stämma 14-16 april
Genomförs under sista året.
* AT-resa 14-18 september
Genomförs under sista året.
* Självskyddsutbildning: 17 mars, 2 juni, 29 september eller 8 december: heldag under sjukhusplaceringen
Brandutbildning: sker fortlöpande under sjukhusplaceringen. Tid fås via AT-kansliet
Uddevalla sjukhus, CÖ-blocket, plan 2, 451 80 UDDEVALLA
AT-Dagar kl 08.00-16.30, APT kl 15.00-16.30
14 januari
4 februari
3 mars
10 mars
7 april
21 april
19 maj
1 september
8 september
13 oktober
15 december
Onkologi
Infektion och APT
ÖNH
ÖNH
Ögon
Ögon
Svikt av vitala funktioner
Katastrofmedicin
Katastrofmedicin
Gynekologi och APT
Det goda mötet, redovisning av
förbättringsprojekt och APT
AT-kollegium kl 13.30 - 16.30
25 februari
Tuppen, NÄL
26 maj
Professorn, US
22 september
Tuppen, NÄL
1 december
Professorn, US
Aulan US
Ägget, NÄL
Flygeln, NÄL
Flygeln, NÄL
Aulan US
Aulan, US
Ägget, NÄL
Flygeln, NÄL
Flygeln, NÄL
Ägget, NÄL
Aulan, US
AT-genomgång 13.30 - 15.00 för
AT-chef, AT-lärare, SR, samordnare
Utbildningsmöte 15.00 -16.30
AT-läkare är välkomna till detta möte!
SR-möten kl 13.30 - 15.30 (endast för SR och AT-kansliet)
17 mars
Cellon, NÄL
9 juni
Kiwin, US
29 september
Cellon, NÄL
8 december
Kiwin, US
Uddevalla sjukhus, CÖ-blocket, plan 2, 451 80 UDDEVALLA
Download