Skriftspråket
De första nedtecknade skrifterna uppstod i de första kulturerna när människan, från att levt
som samlare och senare jägare, började bli bofast, och brukade jorden där de bodde. Den
första högkulturen var den som låg i ”tvåflodslandet”, mellan floderna Eufrat och Tigris, där
vi har Irak idag. Människorna kallas sumerer och landet Mesopotamien. Den skrift man
använde kallas ”kilskrift”. Man tog vasstrån och formade dem som kilar, som man tryckte
lertecken med. Tecknen såg ut som bilder.
ursprunglig
kilskrift
betydelse
bildskrift
På 1700-talet f Kr nedtecknades Hammurabis lag. Hammurabi var kung i Babylon och hans
lag, som är ristad på ett stort svart stenblock, är världens äldsta kända lagsamling. Reglerna är
stränga. En tjuv straffades med döden och om en son slog sin far högg man av pojkens
händer.
Kung Gilgamesh berättelse, epos, är också ett av de tidigaste verken.
Nästa högkultur var den egyptiska och nu hade skriften blivit lite mer komplicerad.
Hieroglyferna hittar vi på stenar från 3000-talet före Kristus. Dessa består också av bilder,
som man idag lyckats tyda.
Rosettestenen med Kleopatras namn skrivet
Fenicierna, som bodde vid östra Medelhavet, där Syrien och Libanon ligger idag, var ett
handelsfolk. De bedrev handel över hela Medelhavet och ägnade sig åt att bokföra sin handel
och skriva brev. På 1000-talet f Kr bildade fenicierna ett alfabet med 22 konsonanttecken.
Fenicierna sägs ha uppfunnit alfabetet. Deras feniciska alfabet var präglat av både kilskriften
och hieroglyferna. Man fick en lätthanterlig skrift och nu kunde alla lära sig skriva och läsa.
Grekerna tog över det feniciska alfabetet och förbättrade det genom att lägga till vokaler.
Från det grekiska alfabetet bildade romarna det latinska, som är det vi använder idag.
Vårt svenska skriftspråk
Vi delar in vårt svenska språk i olika tidsperioder. Varför delningen sker vid särskilda årtal
kommer du förstå när du läser vidare. Det inträffade viktiga saker i språket vissa år, och dessa
har fått stå för tidsdelningen.